Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i vernepleie

Søknadsfrist: 15.02.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i vernepleie for en periode på tre år, evt. 4 år med 25 % pliktarbeid. Stillingen er knyttet til Institutt for psykososial helse. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Institutt for psykososial helse har to forskningsgrupper; Dialogiske praksiser og Et Samfunn for alle.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil i dette forskningsprosjektet undersøke hvilke atferdsanalytiske metoder kan brukes for å hjelpe mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser å velge hva de ønsker å bruke tiden sin på. Prosjektet skal skape nye funn både til anvendt forskning og grunnforskning innen atferdsanalyse med relevans for vernepleiefaget.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Søkeren skal utarbeide en prosjektbeskrivelse med utgangspunkt i en betenkning for PhD stillingen.

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste. I prosjektbeskrivelsen skal søkeren presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan for prosjektet. Det er viktig at søkeren også redegjør for forskningsfeltet gjennom henvisning til relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for PhD-programmet i helse- og idrettsvitenskap - Template PhD projects. Betenkningen og malen for prosjektbeskrivelse kan fås ved henvendelse til førsteamanuensis Carsta Simon [email protected] eller instituttleder Siri Haugland, [email protected]

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha bachelorgrad innen vernepleie, læringspsykologi eller anvendt atferdsanalyse og mastergrad innen atferdsvitenskap, læring i komplekse systemer, helse- og sosialfag eller psykologi.

Søkere med annen bachelorbakgrunn og mastergrad kan vurderes i de tilfeller der søkeren kan dokumentere forskningserfaring innen atferdsanalyse (for eksempel. publisering i atferdsanalytisk vitenskapelig tidsskrift, tidl. atferdsanalytisk oppgavetema, el.l.)

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig for å kunne gjennomføre PhD prosjektet. Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og eventuelle brukere av tjenester eller verktøy utviklet i prosjektet vil også i mange tilfeller være norske.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen læringspsykologi eller anvendt atferdsanalyse
 • Forskningserfaring innen atferdsanalyse
 • Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming
 • Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og eventuelle brukere av tjenester eller verktøy utviklet i prosjektet vil også i mange tilfeller være norske. Det er derfor en fordel om søkeren kan dokumentere skandinaviske språkkunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å samarbeide
 • Analytiske evner
 • Evne til å arbeide målrettet
 • Skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv, vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.02.2020

Kontaktinformasjon

For faglige spørsmål om stillingen:

Søk stillingen