Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor i IKT sikkerhet

Søknadsfrist: 31.01.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig inntil 3 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i IKT sikkerhet, tilknyttet Institutt for IKT. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Institutt for IKT har et stort fagmiljø med og tilbyr utdanning innen elektronikk, datateknikk og multimedieteknologi. Det er aktive forskningsgrupper med spesiell vekt på trådløs kommunikasjon og embedded systems, kunstig intelligens, informasjonssikkerhet, teknologistøttet krisehåndtering, e-læring og e-helse. Blant de ansatte er det 10 professorer, 9 førsteamanuenser, 3 førstelektorer, 8 universitetslektorer, 12 postdoktorer og om lag 20 stipendiater.

Arbeidsoppgaver

Hovedfokus for stillingene er undervisning på vårt masterprogram i sikkerhet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dokumentert kompetanse innen minst 2 av følgende områder er ønsket:

 • Programvaresikkerhet
 • Skadevareanalyse
 • Etisk hacking og penetrasjonstesting
 • Sikkerhet og personvern innen kunstig intelligens
 • Hardware-nær sikkerhet (f.eks. TrustZone, TPM, TEE)
 • Kritisk IKT-infrastruktur beskyttelse
 • Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS)
 • CERT/CSIRT kompetanse (håndtering av sikkerhetsbrudd)
 • Inntrengingsoppdagelse- og beskyttelse (IDS/IPS)
 • Kommunikasjonssikkerhet og sikkerhetsprotokoller

Noen av temaene er underlagt eksportkontroll og andre begrensninger. Bred sikkerhetsfaglig kompetanse- og erfaring er en fordel. Det kreves minimum doktorgrad innen sikkerhet rettet mot databehandling, IKT eller tilsvarende.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk/skandinavisk, men bruk av engelsk vil også kunne være aktuelt. Kandidater må kunne undervise på norsk/et skandinavisk språk. Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må tilegne seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det forventes at kandidaten kan samarbeide godt med andre, er fleksibel og har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, kr. 544 400-682 200 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 31.01.2020

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen