Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent - Psykologisk institutt

Søknadsfrist: 02.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Fagavdeling for Helse-, Utviklings- og Personlighetspsykologi

Om stillingen

Det er ledig to midlertidige stillinger som vitenskapelig assistent ved Fagavdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Stillingene er primært knyttet til prosjektet «Pre- og post-operative psykologiske intervensjoner for å forebygge smerte og utmattelse etter brystkreftkirurgi (PREVENT)». Se her for nærmere beskrivelse av prosjektet: https://www.sv.uio.no/psi/forskning/prosjekter/psykologiske-tiltak-for-og-etter-operasjon-hos-kvinner-med-brystkreft/index.html. Stillingene er imidlertid også knyttet til relaterte forskningsprosjekter. Ansettelsen er midlertidig for perioden 01.10.20 – 01.10.21, med mulighet for forlengelse. Den ansatte vil jobbe på timebasis, med omfang tilsvarende en 10-15% stilling.

Det primære målet med forskningsprosjektet er å forebygge utviklingen av kroniske smerter etter kirurgi ved hjelp av psykologiske metoder. Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen og ledes av Silje Endresen Reme og Henrik Børsting Jacobsen.

Vi søker etter to viderekomne psykologstudenter ved profesjonsstudiet, med erfaring fra brystkreftpasienter og/eller objektiv testing av stress, immunologi og smerter, som kan bidra i den praktiske gjennomføringen av PREVENT-studien. Dette inkluderer implementering og drifting av en nettbasert intervensjon i tillegg til forskningsadministrative oppgaver. I tillegg må de som ansettes ha tilstrekkelig kompetanse og erfaring med forskning til å kunne jobbe selvstendig i planleggingen og implementeringen av to oppfølgingsstudier.

Kvalifikasjonskrav

  • Søkere må være på profesjonsstudiet og ferdig med 9. semester
  • Søkere må ha tidligere erfaring som forskningsassistent. Det er en fordel om søkerne har erfaring med objektiv testing av stress og med kliniske studier
  • Arbeidsoppgavene innebærer kontakt med pasienter i en sårbar fase. Gode kommunikasjonsferdigheter og klinisk skjønn er dermed viktige personlige egenskaper.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev (maks 1 side)
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning og faglig arbeid)
  • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
  • Minst to referanser (navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervjuer med utvalgte kandidater.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Samlet ansettelsestid i stilling som vitenskapelig assistent kan ikke overstige to år og stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Se forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søk stillingen