Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Konservator for arkeologisk materiale

Søknadsfrist: 01.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske, etnografiske og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene og et runearkiv.


KHMs etos: Åpen, utforskende, troverdig.

Om stillingen

Ved Kulturhistorisk museum, Seksjon for samlingsforvaltning, er det ledig en fast stilling som konservator for arkeologisk materiale (stillingskode 1087 overingeniør/1181 senioringeniør). 

Er du en erfaren konservator som motiveres av å jobbe med varierte og spennende oppgaver i et til tider hektisk miljø, da kan nettopp du være personen vi søker etter.

Arbeidsoppgaver vil være knyttet til konservering av innkomne funn fra museets forvaltningundersøkelser og konservering av gjenstander til utstilling og utlån. Arbeidet inkluderer undersøkelser og analyser, blant annet røntgenundersøkelser, metallografiske analyser og mikroskopiundersøkelser.

Stillingen forutsetter ekstern finansiering.

Stillingen er plassert i Seksjon for samlingsforvaltning, som er inndelt i to fagavdelinger; Avdeling for konservering og Avdeling for Digitaldokumentasjon. Seksjonen har ansvar for bevaring og digital dokumentasjon av museets samlinger og representerer åtte ulikefagfelt: Konservering, naturvitenskap, databaseutvikling, GIS, foto, IT, arkiv, og 3D-dokumentasjon. I tillegg huser seksjonen laboratoriet SciCult KHM. Seksjonen har per i dag 45 ansatte.

Avdeling for konservering har 18 ansatte; 12 konservatorer for arkeologisk gjenstandsmateriale og 4 konservatorer knyttet til bemalt og etnografisk gjenstandsmateriale. Konserveringsgruppens overordnede oppgave er å bidra til å sikre tilfredsstillende bevaring av museets samlede gjenstandsmateriale i utstillinger, magasin, ved utlån og under transport.

Arbeidsoppgaver

 • Dokumentasjon, undersøkelse og konservering av arkeologiske gjenstander, både av organisk og uorganisk materiale
 • Feltkonservering og annet relevant arbeid relatert til tilveksten av arkeologisk gjenstandsmateriale ved KHM
 • Gjenstandsbehandling i utstillings- og utlånssaker

Ved ansettelse i stillingskode senioringeniør vil i tillegg følgende arbeidsoppgaver ligge til stillingen:

 • Utviklingsoppgaver innen konservering av arkeologisk materiale
 • Ansvar for å initiere og videreutvikle seksjonens rolle og kompetanse innen konservering av arkeologisk materiale

Kvalifikasjonskrav 

 • Stillingen krever godkjent konservatorutdanning på masternivå eller tilsvarende innen arkeologisk materiale. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk (svensk eller dansk) og engelsk
 • Minimum 2 års erfaring fra konservering av arkeologisk gjenstandsmateriale
 • Erfaring fra gjenstandsbehandling i utstillings- og utlånssaker
 • Erfaring med bruk av databaser
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra arkeologisk feltarbeid
 • Erfaring fra utstillingsarbeid
 • Førerkort for personbil
 • Gode IKT-ferdigheter

For særlig kvalifiserte søkere som kan dokumentere erfaring fra forskningsrelatert virksomhet av selvstendig karakter, spesialistkompetanse og/eller erfaring fra utviklingsarbeid innen aktivt og/eller forebyggende konservering av arkeologisk materiale, vil en vurdere ansettelse i stillingskode 1181 senioringeniør.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en faglig dyktig person med godt humør som trives i en hektisk arbeidshverdag. Du har gode samarbeidsevner og fungerer godt i team, men evner også å jobbe selvstendig. Videre er du systematisk og strukturert, du motiveres av å jobbe med varierte oppgaver og har god gjennomføringsevne. I tillegg har du ambisjoner for din egen faglige utvikling.

Vi tilbyr

 • Lønn som konservator (kode 1087 overingeniør) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 557 100 og kr 635 400, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Lønn som konservator (kode 1181 senioringeniør) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 565 900 og kr 732 300, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester 

Søknad med vedleggmå sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere som innkalles til intervju vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS