Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsassistent - Seksjon for ernæringsepidemiologi

Søknadsfrist: 16.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Seksjon for ernæringsepidemiologi ved Avdeling for ernæringsvitenskap har en ledig 100% stilling som forskningsassistent for 10 måneder. Oppstartdato er så fort som mulig.

Seksjon for ernæringsepidemiologi arbeider blant annet med utvikling av kostholdsmetodikk, kosthold i forskjellige befolkningsgrupper,matvarenes sammensetning og matvarenes rolle i kostholdet, samt sammenhengen mellom kosthold og helse. Stillingen vil inngå som del av et forskningsprosjekt, NOR-Eden, og den som ansettes vil arbeide tett sammen med forskere fra Seksjon for ernæringsepidemiologi, og blant annet NIBIO og CICERO (Senter for klimaforskning).

Mer om stillingen

Den som ansettes vil bidra i arbeidet med å forske på et sunt og bærekraftig kosthold. Bærekraft er definert som effektene av kosthold på klima og miljø. Nasjonale kostholdsdata samles jevnlig inn mens data for hvor bærekraftig et kosthold er har vi ikke et godt nok kunnskapsgrunnlag for å vurdere i dag.

Forskningsassistenten vil ha et stort ansvar i arbeidet med å innhente data om miljøpåvirkningene knyttet til matproduksjon, eksempelvis data om klimagassutslipp. Data for å vurdere hvor bærekraftig kostholdet er skal inkorporeres i et eksisterende kostberegningssystem for å beregne inntak av matvarer, energi, og næringsstoffer (KBS).

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad, eller tilsvarende, innenfor ernæring, matproduksjon, miljø, økologi, biologi, kjemi (120 studiepoeng) (masteroppgaven må være levert før søknadsfristen, skriftlig godkjenning/karakter på masteroppgaven må da være mottatt innen 1 juli 2021).
 • Søker bør ha kjennskap til potensielle miljøpåvirkninger knyttet til produksjon (matproduksjon eller annen produksjon).
 • Ønskelig med kjennskap til og erfaring med livsløpsanalyser (LCA).
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med effekten av kosthold/matproduksjon/matsystemer på klima og miljø.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å utføre arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen. Vi søker en person som

 • Kan jobbe systematisk og selvstendig
 • Har stor gjennomføringsevne
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt er initiativrik
 • Har gode analytiske og problemløsende evner
 • Har ønske om å jobbe som del av et ambisiøst, tverrfaglig forskerteam

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 458 900 til kr. 490 600 avhengig av kompetanse
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i vitenskapelige assistent stillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Lene Frost Andersen, e-post: [email protected] og telefon 22 85 13 74 / 473 65 594

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS