Ledig stilling ved Nord universitet

Senterleder - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Søknadsfrist: 29.09.2019

Om stillingen

Ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord universitetet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, er det ledig stilling som senterleder for snarlig tiltredelse.

Senterleder for KKS har det overordnete lederansvaret for senteret. Det innebærer faglig, økonomisk og personalmessig ansvar. Senterleder representerer senteret i nasjonale og internasjonale fora. Senterleder vil derfor ha en viktig rolle i forhold til å drive fram prosesser, oppfølging av ulike prosjekter, fronte kunst- og kultur i opplæringen samt utvikle nettverk.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna. Les mer: www.nord.no/flu.


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er et ressurssenter med en digital ressursbase som har som overordnet mål å styrke kvaliteten i kunst- og kulturfagene i opplæringen. Senterets målgruppe er lærere og ledere i barnehage- og skoler, andre ansatte i barnehage og skoler og skole- og barnehageeiere, lærerutdanningen og PPT. KKS samarbeider med aktuelle nasjonale og internasjonale faglige nettverk, organisasjoner og miljøer.


KKS ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2007. Fra 1. januar 2018 er senteret faglig og driftsmessig fullt ut underlagt Nord universitet.

Senterlederen har også ansvar for å bidra til at senteret bygger kompetanse og utfører sitt arbeid i nær kontakt med lærerutdanningen og praksisfeltet; barnehager, grunnskole og videregående opplæring.

Stillingens arbeidssted er i Bodø.

Stillingen som senterleder er en åremålsstilling for en periode på fire år.

Kvalifikasjonskrav

 • Det er krav om mastergrad for ansettelse i stillingen.
 • Den som ansettes må kunne dokumentere kjennskap og erfaring fra grunnopplæringa, ha gode kunnskaper om kunst- og kulturfagene i skole/barnehage og gjerne innen skoleledelse.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Det legges vekt på administrativ ledererfaring.

Det vil også bli lagt vekt på:

 • evne til strategisk tenkning og utvikling
 • systemforståelse og kjennskap til sektoren
 • didaktisk kompetanse innafor kunst/kulturfag
 • god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • erfaring med økonomiansvar
 • evne til å lede, motivere og samarbeide
 • handlekraft og gjennomføringsevne
 • personlig egnethet

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1003 avdelingsleder, ltr. 74 - 80, årslønn NOK 691.400 - 813.400.-

I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 29.09.2019.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071856

Søknadsfrist: 29.09.2019

Søk på stillingen

fnokode:1234