Transportøkonomisk institutt søker:

Erfaren forsker / rådgiver til fagfeltet Logistikk og innovasjon

Søknadsfrist: 15.10.2019

Forskningsfelt i sterk utvikling

Vi søker en medarbeider for å styrke og videreutvikle fagfeltet Logistikk og innovasjon. Forskningsgruppen består i dag av 8 medarbeidere og har en bred faglig sammensetting.

Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges største transportforskningsmiljø og vi har hatt en betydelig vekst de siste årene som følge av stor etterspørsel etter vår forskning. Vi er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig institutt med forskere innen økonomi, sosiologi, psykologi, geografi og statsvitenskap, og har også mange ingeniører og matematikere. Vi er rundt 100 forskere.


Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

Gruppen forsker på samfunns- og teknologiutviklingens konsekvenser for logistikk og transport. Vi utreder potensial for nye logistikkløsninger og bidrar med kunnskapsgrunnlag og evalueringer i innovasjonsprosjekter, og vi har en solid posisjon innen bylogistikk. Feltet er i kraftig utvikling og med et stort behov for forskning og nye løsninger. Vi tar sikte på flere forsknings- og innovasjonsprosjekter for og med næringslivet og kommunesektoren.

Vi søker deg

 • som ønsker å bidra i innovasjonsprosesser, hvor utvikling, testing og implementering av nye logistikk- og transportløsninger står sentralt
 • med interesse og forståelse for logistikk og godstransport, og transport generelt, og som ønsker å bidra til å videreutvikle fagfeltet
 • som kan og vil bidra både til forskningsbasert kunnskapsutvikling og -formidling, og til omsetting og bruk av forskning i praksis
 • som har erfaring med – og interesse for - samarbeid med næringslivsaktører, offentlige myndigheter og forskningsmiljøer
 • som har erfaring fra forsknings-, utrednings- og / eller innovasjonsprosjekter
 • med evne til å drive kontaktskapende virksomhet og bidra til å skaffe oppdrag

Vi er åpne for søkere med ulik faglig bakgrunn.

Vi tilbyr:

 • en aktiv rolle i utvikling av prosjekter, fagfeltet og forskningsgruppens strategi, i samarbeid med kollegaer og oppdragsgivere
 • arbeidsoppgaver knyttet til forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter for å løse samfunnsutfordringer
 • et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • mulighet for å delta i internasjonale forskningsprosjekter
 • meritterende forskningsvirksomhet gir kvalifisering innenfor instituttets lønns- og stillingssystem
 • konkurransedyktig betingelser mht lønn og pensjon

Mer informasjon

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte:

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20

Søk på stillingen