Møreforsking har en ledig spennende stilling!

Samfunnsøkonomer

Søknadsfrist: Snarest

Møreforsking

Med Nordvestlandet som base utfører vi forskning og utvikling innen både natur- og samfunnsvitenskap. Dette gjør vi i nært samarbeid med næringsliv og industriklynger, offentlig sektor og nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Møreforskings forskningsområder er tilpasset regionens behov. Forskningen er tverrfaglig og gjenspeiler både globale, nasjonale og regionale strategiske satsninger. Vi har i dag fem forskningsgrupper og tematiske satsinger: Bærekraftig hav og kyst, Sjømatforedling, Hav og helse, Logistikk og Transportøkonomi.

Vil du forske på dagsaktuelle samfunnsøkonomiske problemstillinger?

Møreforsking søker nå etter erfarne eller nyutdannede samfunnsøkonomer eller tilsvarende. Møreforsking er et solid forskningsmiljø med høy kompetanse og et godt omdømme nasjonalt.

Vi ønsker å styrke oss for regionale og nasjonale oppdrag innen samfunnsøkonomiske analyser, og søker etter engasjerte forskere som er samarbeidsorientert og kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Aktuelle forskningsområder og arbeidsoppgaver:

• Næringsøkonomiske analyser ringvirkninger, omstilling

• Konseptvalgutredninger, kvalitetssikring og usikkerhetsanalyser av store offentlige prosjekter

• Evalueringer, analyse og vurderinger av effekter og måloppnåelse av tiltak, virkemidler og satsinger

• Tverrfaglige prosjekter med de andre forskningsgruppene i Møreforsking og andre fagmiljøer

Erfaring innen oppdragsforskning og prosjektledelse er en stor fordel. Som forsker vil du ha ansvar for alle faser av et prosjekt fra start til slutt, i nært samarbeid med partnere fra næringsliv, offentlig forvaltning og/eller akademia. Du vil få ansvar for idéutvikling, initiering/akkvisisjon, tilbuds- /søknadsskriving, prosjektgjennomføring og formidling av resultater.

Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen for Samfunnsøkonomi ved kontoret i Molde. Vi har også kontorer i Ålesund og Kristiansund. Arbeidssted kan diskuteres. Reising må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:

• Samfunnsøkonomi eller lignende, med doktor- eller mastergrad

• Kunnskap om kvantitative analysemetoder og statistikk Metode- og modellkunnskap vil telle positivt.

• Erfaring med vitenskapelig publisering og rapportering vektlegges

Ønskede egenskaper:

• Evne til å arbeide systematisk og grundig

• Erfaring med å skrive tilbud/søknader

• Ønskelig med nettverk innen samfunnsøkonomi, næringsøkonomi, offentlig sektor og samfunnsøkonomi

Gode norsk og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Vår forskning og innsikt deles med kolleger, oppdragsgivere, partnere og samfunnet ellers. Vi er på utkikk etter deg som er en lagspiller og liker å spille andre gode. Du er inkluderende og liker å jobbe på tvers og i tverrfaglige team. Du evner å se sammenhenger, liker å belyse problemstillinger fra flere sider, og evner å kombinere en systematisk og analytisk tilnærming med gjennomføringskraft og fokus på resultater.

Vi tilbyr:

• Et inspirerende arbeidsmiljø hvor kombinasjonen av forskning og kommersiell tilnærming skaper muligheter i fremtidsrettede bransjer

• Spennende og tverrfaglige prosjekt i et allsidig kompetansenettverk

• Dynamisk og fleksibel arbeidshverdag

• Store muligheter for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø

Ta kontakt for mer informasjon om stillingen og Møreforsking:

  • Tore Tomasgard (Personalansvarlig), Mob: 916 54 642
  • Linn Kristin Akslen-Hoel (Forskningssjef), Mob: 922 60 870

Søknad sendes til rekruttering@moreforsking.no. Henvendelser behandles konfidensielt.

Powered by Labrador CMS