Spennende jobbmulighet i Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet!

Lege / seniorrådgiver / rådgiver - Smittevern, miljø og helse

Søknadsfrist: 01.03.2020

Ønsker du å jobbe med koordinering av europeiske prosjekter for å styrke smittevern?

Vi har ledig tre midlertidige stillinger som lege-/seniorrådgiver/rådgiver med varighet fra ett til to år med mulighet til forlengelse. Stillingene vil være knyttet til Avdeling for smittevern og beredskap i området smittevern, miljø og helse. Arbeidsoppgaver vil inkludere prosjektkoordinering av internasjonale prosjekter inklusive noe administrativt arbeid. Rask tiltredelse er ønskelig.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 980 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, "hull i CVen", etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.

Det er rundt 50 ansatte i avdelingen, hovedsakelig leger, veterinærer og sykepleiere med tilleggsutdanning. Vi har et bra arbeidsmiljø med høyt tempo og spennende oppgaver innen overvåking, forskning, beredskap og rådgivning knyttet til smittsomme sykdommer. Avdelingen har et nasjonalt beredskapsansvar og bredt internasjonalt samarbeid, inkludert arbeid mot antibiotikaresistens. Avdelingen har også ansvar for flere internasjonale prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide og drifte, samt koordinere europeiske prosjekter hvor Folkehelseinstituttet samarbeider med blant annet Tsjekkia, Romania og Ukraina. Målsetningen med prosjektene er å styrke smittevern og optimalisere antibiotikabruk, for å begrense forekomst av antibiotikaresistens. Styrking av disse landenes helseberedskap er også en målsetning
 • Bidra til de faglige leveransene som er definert i samarbeidsprosjektene, samt prosjektkoordinering og -rapportering. Reiser til disse landene må påregnes
 • Bidra til å nå avdelingens mål innen overvåking, beredskap, rådgiving og forskning.
 • Noen arbeidsoppgaver knyttet til tiltak gitt i Handlingsplan for et bedre smittevern, må også påregnes.
 • Endelig sammensetning av arbeidsoppgaver utover prosjektkoordinering avhengig av kvalifikasjoner og behov i avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning, gjerne med norsk autorisasjon. Annen relevant utdanning på masternivå kan også være aktuelt.
 • Erfaring fra norsk helsetjeneste er ønskelig
 • Kompetanse og erfaring innen smittevern- og/eller antibiotikastyring
 • Erfaring med prosjektstyring og saksbehandling er en fordel, fortrinnsvis med EU-prosjekter eller EØS prosjekter
 • Kunnskap om analysering av epidemiologiske data/ forskningskompetanse er en fordel
 • Engelsk må beherskes godt både skriftlig og muntlig, da det meste av arbeidet vil foregå på engelsk.
 • Det er en fordel om søker kan russisk.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet som selvstendighet, gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet, nøyaktighet, ryddighet og gjennomføringsevne vektlegges

Vi tilbyr

 • En spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver i et faglig interessant og aktivt miljø
 • Arbeidsoppgavene vil utformes ut fra prosjektbeskrivelsen, men også påvirkes av avdelingens behov
 • Stillingene som lege/seniorrådgiver og rådgiver avlønnes i henhold statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Hanne-Merete Eriksen Volle (Seksjonsleder), 92419477
 • Line Vold (Avdelingsdirektør), 48241458