Stilling:

Seksjonsleder organisasjonsutvikling

Søknadsfrist: 20.08.2018

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Stillingen får ansvar for de organisatoriske konsekvensene av satsningene Veterinærinstituttet står overfor. Med de omfattende endringene som pågår er det avgjørende å ivareta utvikling innen strategisk HR og prosessutvikling. Seksjonen har medarbeidere innen fagområdene HR, organisasjonsutvikling, prosjektstøtte, effektivisering og prosessutvikling. Stillingen rapporterer til direktør, Avdeling for virksomhetsstyring, og er den del av hennes ledergruppe.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging og ivaretakelse av gjeldende lover og avtaleverk innen personalområdet
 • Videreutvikling av partsamarbeidet med de tillitsvalgte
 • Utarbeide og gjennomføre operative og strategiske HR-tiltak herunder videreutvikle HR-strategi
 • Operativ støtte og rådgivning til linjeledere
 • Sikre gode prosesser for å utvikle Veterinærinstituttet som en kompetanseinstitusjon
 • Initiering og oppfølging av tiltak for effektivisering og gevinstrealisering
 • Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø med høy trivsel

Kvalifikasjoner

 • Solid erfaring fra administrativt, men særlig fra utviklingsorientert HR-arbeid
 • Erfaring fra arbeid med ivaretakelse av arbeidslivets roller
 • God og dokumentert lederkompetanse
 • Forhandlingsvant
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Høyere relevant utdanning

Personlige egenskaper

 • Åpen, ærlig og kontaktskapende. Gode kommunikasjons/ pedagogiske evner
 • Samarbeids- og teamorientert. Prosessorientert og flink til forankring/ involvering
 • Pådriver med stor gjennomføringskraft
 • Analytisk, strukturert med et strategisk perspektiv

Stillingen vil være sentral i den omfattende flytteprosessen fra Oslo til Ås, og vil være premissleverandør for endringer og for å utvikle den fremtidige organiseringen av instituttet. Vi kan dermed tilby en særlig utfordrende stilling der du blir en sentral aktør i en spennende flytte- og endringsprosess.

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1211 seksjonsleder og følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Veterinærinstituttet legger vekt på mangfold, og er en IA-virksomhet (IA: inkluderende arbeidsliv).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne:

 • Avdelingsdirektør Nina Ystehede, tlf 90784326, eller
 • Våre rådgivere Per Inge Hjertaker / Jan Tveit hos Headvisor, tlf. 91729682 / 97539990

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 20. august via denne linken:

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=392&ProjectId=178249&DepartmentId=17551&SkipAdvertisement=true

Referansenr: 29/18

Hjemmeside: www.vetinst.no

Send søknad