Stilling:

Førstekonsulent / seniorkonsulent, eksamen

Søknadsfrist 20. september 2018

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

I seksjon for eksamen er det ledig fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent ved eksamenskontoret i Vestfold.

Stillingen er knyttet til seksjon for eksamen og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Studieadministrativt arbeid og saksbehandling i forbindelse med eksamensavvikling på campus. Arbeidsoppgavene knyttes til planlegging, praktisk gjennomføring og etterarbeid ved eksamen.

Eksamensarbeidet er i endring, da en stadig større del av eksamenene gjennomføres digitalt.

Arbeidet vil innebære utstrakt kontakt, kommunikasjon og samarbeid med studenter, fakulteter, sensorer og eksamensvakter.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for kravet om formell utdanning
 • relevant saksbehandlererfaring
 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
 • gode IT-kunnskaper og systemforståelse
 • evne til å sette seg raskt inn i nye systemer

Det vil bli lagt vekt på

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivasjon og initiativ
 • fleksibilitet og serviceinnstilling
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • evne til å tåle til dels stort arbeidspress i perioder
 • erfaring fra saksbehandling, studieadministrasjon og eksamensrelaterte systemer vil være en fordel
 • personlig egnethet og relevant erfaring fra høgskole eller universitet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn

Førstekonsulent, stillingskode1408: NOK 403 200 – 464 800 per år eller seniorkonsulent, stillingskode1363: NOK 456 900 – 555 100 per år. Lønnsplassering etter erfaring. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan Seksjonssjef Karen Margrethe Kobro Drangevåg. Tlf: 31008546 - 91888438 ved seksjon for eksamen kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen