Stilling:

Førstekonsulent (Avdeling for lærerutdanning)

Søknadsfrist 28. november 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent ved Avdeling for lærerutdanning fra desember 2018 til april 2020. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Avdeling for lærerutdanning har 27 ansatte. Avdelingen leder og utvikler lærerutdanningene ved universitetet i samarbeid med fakultetene. Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 1800 lærerstudenter, har ansvar for koordinering og drift av praksis til disse, og har ansvar for en rekke lærerutdanningsrelaterte prosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og andre.

Stillingen vil være knyttet til 8-13 utdanningene (5-årig lektorutdanning og Praktisk pedagogiske utdanninger PPU-Y og PPU-A) og er delt mellom studieveiledning og koordinering av praksis i disse utdanningene. Stillingen rapporterer til underdirektør.

Arbeidsoppgaver:

 • drift og utvikling av praksis for studenter i 8-13 utdanningene
 • praksisforberedelse, oppfølging, evaluering og registrering av praksisperiodene
 • veilede søkere og studenter
 • gjennomføre samtaler med studenter om for eksempel progresjon i utdanningene
 • saksbehandle studentsaker som permisjonssøknader, godkjenning/innpassing av annen utdanning, overflytting mm.
 • utarbeide rapporter og statistikker og være en aktiv bidragsyter i 8-13 teamet

Kvalifikasjoner:

 • må ha relevant høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende
 • må kunne kommunisere godt på både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • må ha god kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • bør ha erfaring med å veilede studenter og søkere
 • fordel med kjennskap til lærerutdanningene
 • bør ha god kjennskap til ungdomstrinn og videregående skole
 • erfaring fra studieadministrative datasystemer vektlegges

Personlige egenskaper:

Vi søker en person med gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig. Det vil bli lagt vekt på motivasjon for og personlig egnethet i tilsettingen. Den vi ser etter er strukturert, pålitelig, fleksibel og utviklingsorientert, i tillegg til at du har stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 9 0.103, kode 1408 førstekonsulent, lønn kr. 415.100- 480.600 brutto pr. år. For. For godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder

å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring Inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 28.11.18

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Underdirektør Anne Grete Lindeland på tlf. 38 14 11 90, 916 08 309 e-post [email protected] eller
 • Studieleder Ingvild Ruhaven på tlf. 38 14 23 37, 922 25 852, epost [email protected]

Søk stillingen