Stilling:

Prosjektleder (IT-avdelingen)

Søknadsfrist 26. oktober 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som prosjektleder med fokus på dataforvaltning og prosjektledelse. Stillingen er knyttet til IT-avdelingens kundesenter, og hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

IT-avdelingen har 50 ansatte og har ansvar for all IT infrastruktur, IT-sikkerhet, medietjenester, AV-teknisk materiell, IT-tjenester og brukerstøtte. IT-avdelingen har ansvar for all bestilling av IKT-utstyr, programvare og lisenser til hele Universitetet og derfor en viktig rolle i logistikkfunksjonen ved UiA.

Hovedfokus for stillingen vil være, basert på retningslinjer i en dataforvaltningsplan, hjelpe ledelsen og virksomheten med å innhente riktig/nødvendig etterspurt ledelsesdata til de som skal forvalte grunndata - samt prosjektledelse. Det vil si at vedkommende skal være bindeleddet mellom kunder som trenger tilgang til ledelsesinfo og systemintegrasjonsgruppa ved IT-avdelingen. Som prosjektleder skal man kunne gjennomføre interne prosjekter i IT-avdelingen samt støtte andre enheter ved UiA med sin kompetanse ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • bidra til å forvalte systemarkitekturen slik at aktuelle data blir tilgjengelig
 • lede prosjekter ved IT-avdelingen
 • identifisere nye muligheter for å ta i bruk moderne teknologi
 • kontakt med ledere på alle nivå som trenger tilgang til ledelsesdata/informasjon
 • bistå i å utvikle våre verktøy for å presentere ledelsesinformasjon
 • tilrettelegge for og gjennomføre dataanalyser på tvers av alle systemer
 • etablere datamodeller, herunder informasjonsarkitektur og masterdata prinsipper
 • støtte prosjektkontoret og UiA sine verktøy for prosjektledelse

Den som tilsettes vil få et spesielt ansvar for utviklingen av ledelsesinfosystemer ved UiA samt organisering av autoritative data.

Kvalifikasjoner - søker må ha

 • relevant høyre utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • erfaring fra bruk av ledelsesinformasjonssystemer
 • erfaring fra arbeid med systemarkitektur og datamodellering
 • praktisk erfaring fra å lede prosjekter

Kvalifikasjoner - søker bør ha

 • gjennomført kurs eller sertifisering ifm Prince 2 metodeverk
 • erfaring fra bruk og vedlikehold av informasjonsarkitektur
 • kunnskap innen bruk av robotisering innen datainnhenting og analyse
 • erfaring fra portefølje- og programstyring
 • erfaring med bruk av prosjektverktøy og prosjektmetodikk

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og den som tilsettes må beherske norsk/annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig. God muntlig kunnskap på engelsk er også en forutsetning.

Vi ønsker en person som har

 • evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid
 • serviceinnstilling og vilje til å yte en ekstra innsats når det trengs
 • ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • god gjennomføring- og realiseringsevne
 • kreative evner, analytisk, systematisk og løsningsorientert
 • svært god systemforståelse og kundefokusert

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • muligheter til å levere gode basistjenester til alle ansatte ved en av regionenes mest spennende bedrifter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.510, kode 1113 prosjektleder, kr. 449 400-524 200 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 26.10.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søkere vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen