Stilling:

Faste stillinger - kunnskapsformidling - læringsressurser og teknologi

Frist: 02.09.2018

Statped læringsressurser og teknologiutvikling har ansvar for utvikling og formidling av læringsressurser innenfor det spesialpedagogiske området. Enheten er lokalisert i Trondheim, Oslo og Kristiansand og har omlag 60 ansatte.

Statped har en særlig satsing på digitalisering og formidling av kunnskap om bruk av digitale læringsressurser og teknologi i undervisningssammenheng og skal ansette tre nye rådgivere/seniorrådgivere. Statped læringsressurser og teknologiutvikling som har etablert en egen avdeling for informasjon- og kunnskapsformidling om bruk av digitale læremidler og andre læringsressurser innenfor det spesialpedagogiske området.

Stillingene er p.t. tilknyttet denne avdelingen og får kontorsted i Oslo eller i Kristiansand. Den ene stillingen vil også få en tilknytning til Statpeds digitaliseringssatsing i prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver

 • Kunnskaps- og informasjonsspredning omkring teknologi og bruk av digitale læringsressurser på nett og i andre sammenhenger
 • Presentere og systematisere læringsressurser og spesialpedagogisk / pedagogisk erfaring med disse
 • Gjøre vurderinger og analyser av hvilke teknologi og digitale ressurser som er egnet
 • Innhente, systematisere og publisere ny kunnskap og forskning om digitale læringsressurser
 • Utvikling av tekster, artikler og webinnhold
 • Bidra i et konstruktivt samspill med fagmiljøet om utvikling og oppbygging av kunnskap om digitale læremidler
 • Bidra i avdelingens arbeid med utvikling av Statped som ressurs- og kunnskapssenter på området læringsressurser og teknologi
 • Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdannelse på mastergrad eller lignende
 • Spesialpedagogisk utdannelse og erfaring er en fordel
 • God kunnskap om teknologi og digitale ressurser i undervisningssammenheng
 • Erfaring fra multimedieproduksjon (videoproduksjon, e-læring) er en fordel
 • Kunnskap om universell utforming, herunder WCAG, er en fordel
 • Gode system - og forvaltningskunnskaper
 • Innsikt i offentlig forvaltning og god rolleforståelse.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert
 • Utviklingsorientert
 • God til å samarbeide
 • Resultatorientert
 • Initiativrik
 • Selvstendig
 • Systematisk
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364
 • En spennende stilling i en organisasjon med høy faglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 • Gode kollegaer og en organisasjon i utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-bedrift

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Web: www.statped.no

Søk på stillingen

Kontakt: Martin Smith-Gahrsen (Avdelingsleder)

Telefon: 38 05 83 21