Stilling:

Professor II i pedagogikk med vekt på yrkesfaglærerutdanningen

Søknadsfrist 25. september 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en 2-årig stilling (med mulighet for forlengelse) i 20 % som professor II innenfor yrkesfagpedagogikkfeltet. Stillingen er tilknyttet Institutt for pedagogikk med tilsetting etter avtale. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Institutt for pedagogikk har for tiden ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 10 ph.d-studenter. Instituttets kjerneområder er pedagogikk i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen (også master i barnehagekunnskap fra høsten 2018). Vi tilbyr pedagogikk som års- og bachelorstudium, spesialpedagogikk som bachelorstudium og videreutdanning, veiledningspedagogikk, pedagogikk i tospråklig bachelor, masterprogram i pedagogikk/spesialpedagogikk og ph.d.-program i pedagogikk (innrettet mot lærerutdanningene). Fakultetet tilbyr etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner.

Institutt for pedagogikk arbeider for å etablere et regionalt senter med fokus på yrkesfag. Den som tilsettes vil bla. få sine arbeidsoppgaver i tilknytning til dette, i tråd med aktuelle og relevante behov i skole, arbeids- og næringsliv. Vedkommende vil få særlig ansvar for instituttets forskningsaktiviteter på fagområder innen yrkesfaglærerutdanningen og generell yrkesdidaktikk. Det forventes at den som tilsettes bidrar til fagmiljøet med kompetanseheving, forskningssøknader, nettverksbygging og veiledning.

Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende yrkespedagogisk fagkompetanse, ha undervisningserfaring fra høgskole/universitet, samt god kjennskap til og innsikt i norsk næringsliv. Søkeren bør ha solid vitenskapelig kompetanse med dokumentert forskning innen yrkesfag. Ideer for forsknings- og utviklingsområder innen yrkesfagfeltet vil bli vektlagt i vurderingsprosessen. Det er også ønskelig med interesse for utvikling og bruk av nye undervisnings- og vurderingsformer, da dette er viktige redskap i utdanningen vår.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Ytterligere relevante pedagogiske kvalifikasjoner kan vurderes og kandidaters personlige egnethet, som f.eks. samarbeidsevne, kreativitet, initiativ og evne til å arbeide systematisk og målrettet, vil også bli tatt i betraktning.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk eller skandinavisk fra første arbeidsdag. Det kreves i tilegg gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon, en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø og moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 611 700 - 910 900,- bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende lastes opp elektronisk:

  • CV m/publikasjonsliste og inntil 3 referanser
  • Vitnemål med karakterer
  • Attester
  • Inntil 15 publikasjoner/vitenskapelige arbeider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 25.09.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Instituttleder Inger Marie Dalehefte, tlf. 381 41 195, mobil 904 17 888, e-post [email protected], eller
  • Sevleta Memic, personalrådgiver, tlf 38 14 20 94; e-post [email protected]

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen