Stilling:

Overingeniør / avdelingsingeniør (Institutt for naturvitenskapelige fag)

Søknadsfrist 22. oktober 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som overingeniør / avdelingsingeniør med virkning fra 01.01.19. Stillingen er tilknyttet Fakultet for teknologi og realfag - Institutt for naturvitenskapelige fag. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand. Stillingen kan vurderes delt i to 50 % stillinger. Ønsket stillingsstørrelse må oppgis i søknaden.

Fagområdene ved instituttet inkluderer bioingeniørfag, biologi, fysikk og naturfag i lærerutdanningen. Fagmiljøet inkluderer ca. 40 ansatte hvorav 4 i teknisk administrative stillinger.

Om stillingen

Arbeidsoppgaver vil overordnet bestå i å tilrettelegge for og veilede studenter i laboratoriekurs samt drifte og vedlikeholde instrumenter og laboratorier.

Kvalifikasjoner – søker må ha

 • minimum bachelor grad i bioingeniørfag og autorisasjon som bioingeniør
 • bred praktisk erfaring fra bioingeniørfaglig arbeid
 • praktisk erfaring innen en eller flere av fagområdene patologi, immunologi, medisinsk biokjemi og/eller hematologi
 • praktisk erfaring innen automasjon og IT-systemer
 • erfaring med kvalitetsarbeid og analytisk kvalitetsovervåking samt metodevalidering/verifisering ved hjelp av statistiske verktøy

Kvalifikasjoner – søker bør ha

 • erfaring med å drifte og kvalitetssikre laboratorier
 • erfaring fra undervisning og veiledning/opplæring

Vi ønsker søkere som:

 • jobber selvstendig og tar ansvar
 • er nøyaktig og strukturert
 • liker å veilede studenter
 • er lærevillig og har interesse for å tilegne deg nye kunnskaper og ferdigheter

Søkere må ha tilfredsstillende IKT kompetanse. Bredde i faglig kompetanse vektlegges. Søker må beskrive sine sterkeste fagområder.

I tillegg ønsker vi en person som etter opplæring, kan assistere i forskningsaktiviteten ved instituttet med opparbeiding og eventuell analyse av prøver.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på evne til å ta personlig initiativ, god arbeidskapasitet og høy grad av fleksibilitet og selvstendighet i tillegg til gode samarbeidsevner.

Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Gode engelskkunnskaper er en fordel. Det stilles krav til muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Godt kvalifiserte kandidater vil bli invitert til intervju. Referanser vil bli innhentet etter nærmere avtale med søker.

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes, avhengig av utdanningsnivå, etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.301, kode 1087 overingeniør, kr. kr. 480 600-576 100 brutto pr. år eller kode 1085 avdelingsingeniør kr. 464 800-524 200. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er derfor et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kjønn eller kulturell bakgrunn.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Agder.Søknaden

Vi ønsker at søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt lenken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 22.10.18.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Dag Olav Andersen, tlf.: 38 14 10 64, e-post: [email protected] eller
 • Personalrådgiver Anne Bergit Jørgensen tlf.: 918 73 555 / 38 14 11 40, epost [email protected]

I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Søk stillingen