Stilling:

Universitetsbibliotekar

Søknadsfrist 20. august 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en midlertidig 1-årig 100 % stilling som universitetsbibliotekar med virkning fra 01.10.18 med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Universitetsbiblioteket (UB), og hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

UB har for tiden 26 årsverk, og skal yte informasjonstjenester og tilby infrastruktur av høy kvalitet som støtter undervisning, forskning og formidling ved UiA.

Arbeidsoppgaver

 • informasjonstjenester og forskningsstøtte til utdanning og forskning innenfor fagene på Handelshøyskolen ved UiA
 • undervise og veilede i litteratur- og informasjonssøkning, kildebruk og kildekritikk
 • bygge opp og vedlikeholde bibliotekets samling innenfor fagområdet
 • være bindeledd mellom universitetsbiblioteket og fagmiljøet
 • brukerstøtte til relevant programvare
 • generelt prosjekt- og utviklingsarbeid
 • veiledningsvakter i skranken

Oppgaver vil for øvrig bli tillagt etter behov og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner – søkere må ha

 • høyere utdanning på masternivå innen juss, markedsføring, økonomi eller bibliotekutdanning med erfaring fra relevant fagområde
 • relevant erfaring, gjerne fra fagbibliotek
 • gode språkkunnskaper (skandinavisk og engelsk)
 • god digital kompetanse

Kvalifikasjoner – søkere bør ha

 • pedagogisk erfaring

Vi ønsker en fleksibel og serviceinnstilt medarbeider med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Stillingen krever stor undervisningskapasitet og evne til å arbeide selvstendig og i team. Relevant arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.520, kode 1199 universitetsbibliotekar, kr. 464 800-544 400 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 20.08.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Web: www.uia.no

Søk stillingen