Stilling:

Arkivleder

Søknadsfrist 23. september 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som arkivleder ved Servicetorget. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

Servicetorget har tilsammen 26 medarbeidere. Arkivet er en av tre faglige grupperinger i Servicetorget, og har pr. tiden 4 faste ansatte. I tillegg er det til enhver tid tilknyttet en kontorfaglig lærling.

Universitetet har et sterkt fokus på digitaliseringsarbeid, noe som også får betydelige følger for dokumentasjonsforvaltningen ved virksomheten.

Arkivet jobber tett sammen med IT-avdelingen i et eget team som jobber med tjenesteutvikling og digitalisering. Arkivleder vil sammen med teamleder for tjenesteutviklingsteamet ha et særskilt ansvar for å videreføre og styrke dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • faglig ansvar for drift og utvikling av tjenester underlagt dokumentasjons- forvaltning
 • ansvar for organisering av brukerstøtte og opplæring i samarbeid med eget team
 • saksbehandlings- og utredningsoppgaver innen fagområdet
 • faglig ansvar for dokumentasjonsforvaltningen ved virksomheten, herunder også eldre og avsluttede arkiver
 • faglig ansvar for kvalitetssikring av at digitaliseringsarbeidet ved virksomheten, herunder ivareta alle nødvendige krav til dokumentasjon
 • bidra til forbedring, effektivisering og kvalitetsheving gjennom økt fokus på digitaliseringsarbeid

Kvalifikasjoner – søker må ha

 • høyere utdanning på masternivå, tilleggsutdanning innen dokumentasjons-forvaltning og arkiv og relevant praksis. Utdanning på bachelornivå kombinert med relevant praksis, kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • kjennskap til Noark-standarden og gjeldende lover og retningslinjer innen fagområdet dokumentasjonsforvaltning og arkiv
 • god digital kompetanse

Vi ser etter en person som er beslutningsdyktig, mål- og resultatorientert, som har god vurderings- og gjennomføringsevne, samt gode samarbeidsevner. Du må være utviklings- og endringsorientert, samt ha evne til å se dokumentasjonsforvaltningens funksjon i en organisasjon, både nå og flere år framover i tid, og planlegge for dette.

Vi forutsetter god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne samt dokumenterbar god IKT-forståelse. Det er også ønskelig med ledererfaring.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.100, kode 1072 arkivleder, kr. 442 400-534.100 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 23.09.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen