Stilling:

Stipendiat i offshoreteknologi

Søknadsfrist 1. desember 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter ved instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i offshoreteknologi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi. Prosjektet har tittelen "CFD Investigation on fluid-structure interactions of subsea structures at high Reynolds numbers".

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Stillingen er ledig fra 1. januar 2019.

Denne doktorgradsutdanningen vil fokusere på utvikling av numeriske verktøy for «Computational Fluid Dynamic (CFD)» og «Fluid-Structure-Interaction (FSI)» for å forutsi de dynamiske responsene til undervannsstrukturer. Utmattingsanalyser vil bli utført på det koblede systemet. Videre skal skalerte modellforsøk av undervannsstrukturer utføres for å validere numeriske modeller.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor marine / offshore engineering, maskinteknikk eller konstruksjonsteknikk eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B (GPA høyere enn 80%) eller bedre for å komme i betraktning.

Aktuelle kandidater må også ha:

  • solid kunnskap innenfor marine hydrodynamikk og marine konstruksjoner;
  • grundig kunnskap i «Fluid-Structure Interaction (FSI)» og «Vortex-Induced Vibration (VIV)» ;
  • utviklet ferdigheter i matematisk modellering og avansert programmering;
  • solid kunnskap innenfor CFD og turbulensmodellering, spesielt «Large Eddy Simulations (LES)» og «Detached Eddy Simulations (DES)».

Videre er det en fordel å ha:

  • kunnskap og erfaring med å bruke OpenFOAM og Code-Aster;
  • programmeringsferdigheter og numeriske ferdigheter;
  • erfaring med «High Performance Computing (HPC)».

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449 900 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Margot A.Treen, tlf 51831419, epost [email protected].

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen