LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

To studenter - Intern utlysning (Personal- og organisasjonsavdelingen)

Søknadsfrist: 10.06.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

I personal- og organisasjonsavdelingen er det ledig midlertidig stilling som Ekstrahjelp - Intern utlysning

Om stillingen

I Personal- og organisasjonsavdelingen er det behov for å ansette to studenter midlertidig som ekstrahjelper i en kortere periode. Arbeidsoppgavene vil være å støtte OLA-ordningen ved USN med arbeidsavtaler og godkjenning av timelister via en digital løsning. OLA (Onboarding Learning Alliance) er en ordning hvor erfarne studenter ansettes for å lede studiegrupper i emner.

Vi benytter lønns- og personalsystemet SAP, og en ny digital løsning for opprettelse av kontrakter og utbetaling av lønn.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Opprettelse av digitale arbeidsavtaler for studentassistenter i OLA prosjektet, samt oppfølging og arkivering av avtalene.
 • Støtte/veiledning for studentassistenter i prosjektet i forhold til bruk av app og levering av timer m.m.
 • Kontroll, oppfølging og godkjenning av digitale timelister for utbetaling av lønn.
 • Andre oppgaver kan bli aktuelt.

Du vil få nødvendig opplæring samt en egen kontaktperson for spørsmål og oppfølging.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss studenter som er i gang med utdannelse ved USN innenfor økonomi og administrasjon.
 • Du må ha vist normal studieprogresjon og ha gode kvalifikasjoner.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Generell erfaring med bruk av app’er.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til prioritering og å kunne overholde frister.
 • Evne til å arbeide strukturert og takle hektiske perioder.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes i stillingskode 1429 Aspirant lønnstrinn 26.

Fra lønna trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Arbeidet foregår på timebasis etter avtale. Det vil i enkelte perioder være mer å gjøre enn andre perioder på grunn av frister.

Arbeid som studentassistent gir ikke godkjent fravær fra praksisstudier.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Mari Bogen Sparby i Personal- og organisasjonsavdelingen kontaktes, e-post:[email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Powered by Labrador CMS