LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Direktør for administrative fellestjenester

Søknadsfrist: 24.01.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.


USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet. Der de klassiske universitetene fokuserer på grunnforskning og disiplinbaserte utdanninger, fokuserer USN på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Ved USN er det ledig fast stilling som Direktør for administrative fellestjenester

Nyopprettet topplederstilling i sentral nøkkelrolle for USN

Universitetet i Sørøst-Norge søker direktør for administrative fellestjenester i nyopprettet fast 100 % stilling. Du vil lede en organisasjon som leverer administrative tjenester innenfor områdene forskning, innovasjon og internasjonalisering, utdanning og studiekvalitet, økonomi, personalforvaltning, kommunikasjon og infrastruktur.

Vi ser etter en erfaren administrativ leder som kan bidra til å lede og koordinere daglig drift og videreutvikle universitetets administrative fellestjenester.

Rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Som direktør for administrative fellestjenester får du, på vegne av rektor, et overordnet ansvar for tekniske og administrative områder som er helt sentrale for at USN skal ha høy kvalitet i kjerneoppgavene.

Direktøren rapporterer direkte til rektor og inngår i universitetets ledergruppe.

Tiltredelse i stillingen og hovedarbeidssted er etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse, koordinering og myndighetsutøvelse innenfor administrative fellestjenester
 • Delegert ansvar for budsjett og økonomi-, studie-, forsknings-, kommunikasjons- og personalforvaltning ved institusjonen, og personal- og resultatansvar for administrative fellestjenester
 • Sikre effektiv og korrekt administrativ forvaltning i USN
 • Bidra til effektiv ressursutnyttelse i administrativ drift gjennom koordinering, standardisering og digitalisering av administrative fellestjenester
 • Sikre helhetlige, digitaliserte løsninger i forbindelse med rapportering i USN som ivaretar behovet for høy kvalitet i grunndata
 • Administrativ tjenesteutvikling/utnytte de mulighetene som ligger i ny teknologi
 • Kvalitetssikre saksframlegg som rektor legger fram for styret og på vegne av rektor iverksette styrets beslutninger
 • Representere administrasjonen i rektors ledermøte og eksterne administrative fora

Vi søker en toppleder med høy administrativ kompetanse, gode leder- og samhandlingsegenskaper, bred erfaring og fortrinnsvis solid sektorkunnskap. Det vil bli lagt vekt på dokumenterte resultater fra lederstilling på tilsvarende nivå og ansvarsområde.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende realkompetanse
 • Betydelig ledererfaring og gode, dokumenterte resultater fra store organisasjoner
 • Erfaring fra å lede store utviklingsprosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (evt. et skandinavisk språk) og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

Det er en fordel med god kjennskap til og forståelse for de rammebetingelser som gjelder for statlig virksomhet i Norge og for virksomheten som foregår ved et universitet.

Personlig egenskaper

Vi søker en tydelig, inspirerende og tillitsskapende leder med:

 • Gode strategiske evner
 • God gjennomføringsevne
 • God organisasjonsforståelse og en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog, og som vil lede i tråd med USNs verdigrunnlag
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, med evne til å motivere og skape tillit og nettverk

Vi tilbyr

 • En sentral lederposisjon som vil spille en nøkkelrolle i å utvikle USN
 • Spennende og utviklende lederoppgaver i et miljø med høy kompetanse og inspirerende utviklingsoppgaver
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Direktør for administrative tjenester (stillingskode 1062 direktør) lønnes fra lønnstrinn 94. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er styret for Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kandidater som er kvalifiserte til å søke uten hensyn til alder, funksjonsnedsettelse, nasjonal- eller etnisk bakgrunn. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til rådgivere i Habberstad:

 • Jan Egil Myhre, tlf. 90892522
 • Hans Petter Karlsen, tlf. 93425743

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at det gis åpning for å ta imot søkere også etter at søknadsfristen er utløpt.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS