Stilling:

Førstekonsulent - servicetorg

Søknadsfrist 17. august 2018

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Campus Ringerike er det fra 01.11.18 ledig 60% fast stilling som førstekonsulent / servicetorgmedarbeider.

Stillingen er knyttet til Eiendomsavdelingen, Campusdrift Ringerike og nærmeste overordnede er driftssjef. Hovedarbeidssted er p.t. Ringerike.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • betjening av servicetorg
 • yte service til ca 1400 studenter og ansatte og besøkende
 • utleie av lokaler
 • TimeEdit timeplanlegging og rombooking
 • forefallende kontorarbeid
 • postbehandling
 • andre forefallende oppgaver for driftsseksjonen
 • arbeidsoppgaver kan endre seg i tråd med behov og utvikling på campus

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • praksis fra selvstendig arbeid
 • erfaring med bruk av ulike dataverktøy
 • beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Det vil bli lagt vekt på

 • praktisk erfaring fra arbeid ved resepsjon og sentralbord
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivasjon og initiativ
 • fleksibilitet, løsningsorientert og serviceinnstilling
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • kundevennlig og positiv

Vi tilbyr

 • gode muligheter for kompetanseutvikling
 • godt sosialt miljø
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn

Førstekonsulent stillingskode 1408, NOK 403 200 – 464 800 per år. Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan driftssjef Laila Gustavsen tlf 3100 9519 eller mobil 9248 2486 ved campus Ringerike kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Hjemmeside: www.usn.no

Søk stillingen