Stilling:

Seksjonssjef forvaltning og intern støtte

Søknadsfrist 27.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Om stillingen

Vi har for tiden ledig en stilling som seksjonssjef ved USIT. I forbindelse med organisasjonsjusteringer som trer i kraft 1. september, blir to eksisterende seksjoner i Underavdeling for Stab og støtte slått sammen til en ny seksjon; Seksjon for forvaltning og intern støtte. Den som ansettes skal lede denne.

Seksjonen har ansvar for forvaltningsoppgaver og administrative støttefunksjoner innenfor innkjøp, kontrakter, CRM-system, personal- og informasjonsarbeid samt øvrig lederstøtte.

Det forventes at seksjonssjefen er pådriver og operativt utfører utviklingsarbeid innenfor seksjonens arbeidsfelt.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig-, administrativ- og personalledelse av seksjonen
 • Strategisk planlegging og koordinering av seksjonens arbeid og kompetanseutvikling
 • Admininstrasjon og tilrettelegging for USITs oppdragsvirksomhet, herunder bistå i kontraktsarbeid
 • Koordinering av kategoriansvaret for innkjøp innen IT på UiO
 • Deltagelse/ledelse av prosjekter/arbeidsgrupper innenfor og utenfor seksjonens fagområder
 • Ressurs- og økonomistyring av seksjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med ledelse av medarbeidere og ledelsesoppgaver (personaloppfølging og personalutvikling), evne til å motivere og koordinere medarbeidere, tjenesteleveranse og tjenesteutvikling
 • Dokumentert kompetanse med relevans for flere av seksjonens ansvars- og arbeidsområder, herunder god kjennskap til innkjøp i offentlig sektor og erfaring med CRM-systemer
 • Erfaring fra kontraktsarbeid
 • Erfaring fra utviklings- og endringsarbeid innen seksjonens arbeidsfelt
 • Generell IT-kompetanse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

I vurderingen av søkerne vil det også bli lagt vekt på

 • Erfaring fra digitalisering av administrative prosesser og oppgaver
 • Erfaring fra offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Strukturert og effektiv
 • Selvstendig
 • Fleksibel og positiv
 • Initiativrik og engasjert

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef i kode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 778 700 og kr 826 000, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen