Stilling:

Jurist - vikar

Søknadsfrist 20.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

 • Om stillingen

Vi søker nå etter en jurist i IT-direktørens stab med arbeidsfelt innenfor personvern og IT-juridisk arbeid ved UiO. Stillingen er innplassert som førstekonsulent (1408) eller rådgiver (1434) avhengig av kompetanse.

Du inngår i et team på to jurister. Stillingen er et ettårig vikariat med mulighet for fast ansettelse. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Utøvelse av det daglige behandlingsansvaret for personopplysninger ved UiO
 • Håndtering av juridiske problemstillinger knyttet til bruk av IT-teknologi
 • Rådgivning og saksbehandling i IT-sikkerhetssaker
 • Utforming og håndheving av rutiner og regelverk innenfor personvern og IT
 • Kontraktsarbeid tilknyttet IT-tjenester
 • Kurs, presentasjoner og foredrag i informasjons- og opplæringsøyemed

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
 • God kjennskap til personopplysningsloven med tilhørende regelverk
 • God forståelse for bruk av IT
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi vil også legge vekt på

 • Kjennskap til IT-rett og helseforskningsloven med tilhørende regelverk
 • Generell interesse for teknologi, særlig IT-teknologi og IT-sikkerhet
 • Relevant arbeidserfaring
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og effektiv
 • Selvstendig
 • Fleksibel og positiv
 • Initiativrik og engasjert

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Særlig kvalifisert personell med relevant faglig erfaring kan ansettes som rådgiver, kode 1434. For rådgiver kan arbeidsoppgavene også omfatte deltagelse i utrednings- og komitéarbeid for hele UH-sektoren.

Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av ansiennitet og kompetanse

 • Førstekonsulent 472 300 - 544 400 (ltr 54 - 62)
 • Rådgiver 524 200 - 607 700 (ltr 60 - 68)

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen