Stilling:

Førstekonsulent ved eksamensseksjonen, Det juridiske fakultet

Søknadsfrist 15.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi. Fakultetsadministrasjonen bistår instituttene i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet.

Om stillingen

Eksamensseksjonen har ansvar for planlegging og gjennomføring av eksamen ved fakultetet, for masteroppgaver i rettsvitenskap, samt oppnådd grad og utstedelse av vitnemål for alle fakultets programmer. Vi har studieveiledning for Master i rettsvitenskap og oppfølgingsansvar for studenter med særskilt behov. Seksjonen har sekretærfunksjon for Programrådet for Master i rettsvitenskap.

Videre bidrar vi aktivt inn mot fakultets satsing på studiekvalitet. Du vil bli del av en seksjon hvor det forventes at man bidrar inn i teamet og yter ekstra innsats i hektiske eksamensperioder. Seksjonen har for tiden 9 ansatte.

Eksamensseksjonen har ledig fast stilling som førstekonsulent (SKO 1408) med tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

Stillingens oppgaver er varierte og omfatter blant annet:

 • Eksamensplanlegging for to av studieårene i rettsstudiet
 • Administrasjon av sensur og klagesensur
 • Ansvar for søknader om tilrettelegging av eksamen
 • Administrasjon av eksamensdager
 • Administrasjon av bokkontroll

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Studieadministrativ erfaring er påkrevet
 • Det kreves meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode IT-kunnskaper/god systemforståelse er ønskelig

Personlige egenskaper

Vi søker deg som liker å jobbe i en kompleks kunnskapsorganisasjon. Du har evne til å jobbe strukturert med mange saker samtidig og du har god gjennomføringsevne. Vi vektlegger personlige egenskaper som samarbeidsevner, serviceinnstilling, fleksibilitet, initiativ og godt humør.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante oppgaver
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Lønn som førstekonsulent (SKO1408) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spennmellom kr. 428 500,- pr år og kr 488 500,- pr år

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknadsfrist: 15.08.2018

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen