Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningssjef (Naturhistorisk museum)

Søknadsfrist 31.10.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturhistorisk museum (NHM) er organisert som et fakultet ved Universitetet i Oslo og ligger i Botanisk hage på Tøyen. Museet har et totalbudsjett på 160 millioner kroner. Det er organisert i 5 seksjoner, en av dem er seksjon for forskning og samlinger (SFS). Museet har ca. 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger. Museets hovedoppgaver er forskning, samlingsforvaltning, utdanning og formidling av naturvitenskap. Hovedtema for museets forskning er naturmangfoldet, med systematisk biologi og geologi som kjerneområder. Museets samlinger omfatter ca. 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er dermed Norges største naturhistoriske museum.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum søker etter en ny forskningssjef i fast stilling. Vi ønsker en tydelig og faglig sterk leder med god gjennomføringsevne og evne til å løfte et allerede sterkt forskningsmiljø. Forskningssjefen leder museets seksjon for forskning og samlinger (SFS), som p.t. omfatter 8 forskergrupper. Forskningssjefen rapporterer til museumsdirektøren og inngår i museets lederteam: Lederteamet har et helhetlig ansvar for å løfte hele museumsvirksomheten. Forskningssjefen er museumsdirektørens stedfortreder i saker som omfatter museets vitenskapelige virksomhet.

Forskningssjefen har økonomi- og budsjettansvar og personalansvar for forskningsgruppelederne. Forskningssjefen har et overordnet ansvar for å følge opp museets forsknings-, samlings- og undervisningsstrategier. Det er et uttalt mål at en større del av forskningen skal finansieres eksternt og skje i samarbeid med eksterne partnere i inn- og utland. For å komme i betraktning, må søkerne kunne dokumentere relevant ledererfaring og faglig bakgrunn samt god kjennskap til forskningssektoren.

Arbeidsoppgaver

Forskningssjefen skal:

 • inngå i museumsdirektørens lederteam
 • lede seksjonen for forskning og samlinger, og ha ansvar for å initiere, koordinere og utvikle museets strategier for forskning, samlinger og utdanning
 • ha ansvar for virksomhetsområdene forskning, samlingsutvikling, utdanning, samt bidra til innovasjon og nyskapning
 • bidra til økt ekstern forskningsfinansiering og styrking av den internasjonale forskningsprofilen ved NHM
 • videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner internt ved museet og med UiO forøvrig, samt nasjonalt og internasjonalt

Kompetansekrav

Forskningssjefen må:

 • ha PhD eller tilsvarende forskningserfaring i relevante fag
 • ha dokumentert ledererfaring fra tilsvarende virksomhet i Universitets- og høgskolesektoren, og/eller forskningssektoren, og/eller museale samlinger.
 • ha gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på et skandinavisk språk og på engelsk

Forskningssjefen bør:

 • være resultatorientert med dokumentert evne til gjennomføring
 • være åpen og entusiastisk, og kunne motivere og inspirere sine medarbeidere
 • være en dyktig team- og nettverksbygger
 • ha et stort kontaktnett mot forskningsmiljøer i inn- og utland og bred kunnskap om forskningspolitikk

Søkernes personlige egnethet bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et hyggelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidshverdag
 • lønn i stillingskode 1111 Forskningssjef, kr. 778 700 - kr. 950 400 pr. år, avhengig av kompetanse
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • åpning for at inntil 20 % av arbeidstiden kan benyttes til forskning i den grad denne passer inn i profilen til museets hovedtema

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Museumsdirektør Tone Lindheim, https://www.nhm.uio.no/om/organisasjon/ledelse/personer/tonheli/

HR-sjef Hedda Ugletveit: https://www.nhm.uio.no/om/organisasjon/administrasjon/personer/heddaug/

Søk på stillingen