Stilling:

Arealkoordinator (Fakultetsadministrasjonen MN - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet)

Søknadsfrist 27.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Fakultetets virksomhet dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning og ligger i front i Europa på flere områder. Fakultetet driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og har 800 doktorgradskandidater, 600 vitenskapelig ansatte og 470 teknisk/ administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Om stillingen

Universitetets visjon for sin eiendomsmasse er å skape rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. MN fakultetet disponerer et areal på ca 155.000 m2 og står overfor betydelige endringer både faglig og strukturelt de nærmeste årene bla. ved et nytt bygg for Livsvitenskap hvor flere av fakultetets fagmiljøer skal samles.

Vi søker arealkoordinator (rådgiver/seniorrådgiver) for optimal forvaltning, utvikling og anvendelse av fakultetets arealer.

Du vil ha et tett grensesnitt til fakultetsledelsen, og vil være en viktig diskusjonspartner innen planarbeid og eiendomsforvaltning. Du får ansvar for relevante datagrunnlag, analyser og beslutningsgrunnlag.

Arealkoordinator inngår i økonomiseksjonen hvor også fakultetets innkjøpere er organisert. Utviklingen av et helhetlig arbeid innen arealforvaltning er sentralt i stillingen, og samarbeid med økonomer, innkjøpere og forskningsadministrasjon vil være viktig for å lykkes. Videre har stillingen stor kontaktflate på alle underenheter.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Saksbehandler/utreder for arealplanlegging og -disponering
 • Holde oversikt over fakultetets arealer og bidra til optimal anvendelse av disse
 • Bidra til implementering og forvaltning av ny husleieordning
 • Være bindeledd og sikre gode prosesser mellom institutter, fakultet og universitetets eiendomsavdeling
 • Bidra til gode løsninger på endringsønsker fra fakultetet som helhet og for enhetene, herunder ansvar for enhetenes søknader om arealtiltak til eiendomsavdelingen
 • Holde oversikt over og koordinere igangværende arealprosjekter
 • Være fakultetets representant i brukergrupper om arealtiltak
 • Arealansvarlig for fakultetsadministrasjonens interne arealer.
 • Bidra i planlegging av flytting til livsvitenskapsbygget og planer for nedre Blindern etter denne flyttingen.

Krav til erfaring/ kompetanse

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende en bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • God bygningsteknisk innsikt
 • Forståelse for økonomi
 • Kjennskap til offentlig sektor eller universitetssektoren er en fordel

God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

For seniorrådgiverstillingen kreves relevant utdanning på masternivå. Videre kreves dokumenterte resultater fra tidligere arbeidsforhold på et avansert nivå innen stillingens ansvarsområder.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en person som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er analytisk
 • Tar initiativ og er løsningsorientert
 • Har god helhetsforståelse

Vi tilbyr

 • En interessant og utfordrende stilling hvor du vil få en nøkkelfunksjon i forhold til fakultetets framtidige eiendomsforvaltning
 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434, 544 400 – 607 700 / seniorrådgiver stillingskode 1364, 576 100 – 658 300 fastsettes etter individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse
 • Gode velferdsordninger
 • Rett kandidat vil få en viktig rolle i en IA-bedrift med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø. Du vil få fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • En kortfattet søknad hvor du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, telefon 22 85 16 06, e-post: [email protected]

Søk på stillingen