Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ koordinator / avdelingsleder (Institutt for klinisk medisin)

Søknadsfrist 16.10.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Institutt for klinisk medisin søker administrativ koordinator (avdelingsleder sko 1407) i fast stilling til en eller flere av våre klinikker.

Administrativ koordinator er en sentral støttefunksjon for klinikk- og forskningsledelsen i universitetsadministrative oppgaver. Som instituttets «forlengede arm» inn i klinikken ivaretar koordinator den daglige administrative driften og legger til rette for administrativ støtte og bistand til klinikkens universitetsansatte. Arbeidet er variert og innebærer personalledelse, administrative oppgaver, koordinering av enhetens universitetsaktiviteter, samt forskningsadministrative oppgaver i skjæringspunktet mellom to store og komplekse virksomheter og sektorer.

Administrativ koordinator rapporterer til klinikkens forskningsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Linjeleder for administrativt ansatte
 • Ivareta daglig administrativ drift av klinikkens universitetsvirksomhet
 • Være bindeledd mellom instituttsekretariatet og klinikken, og ivareta helheten for universitetets administrative tjenesteyting og systemer i klinikken
 • Bistå klinikk- og forskningsledelse med saksbehandling og interne rutiner knyttet til oppgaver innenfor bl.a. rekruttering, personalforvaltning og forskningsadministrasjon
 • Ivareta delegert ansvar for budsjettoppfølging
 • Bistå klinikkens forskere med forskningsadministrative oppgaver, herunder samhandling mellom institutt og klinikk/OUS
 • Sekretariatsfunksjon for klinikkens forskningsutvalg

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå, innenfor ett eller flere av fagområdene: ledelse, økonomi, administrasjon, HRM
 • Ledererfaring
 • Bred erfaring fra stillingens oppgaveportefølje
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på tvers av fagområder
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er utpreget serviceorientert og selvstendig
 • Evner å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Har godt humør og evne til å tåle periodevist sterkt arbeidspress og pågang fra mange ulike kanter
 • Har kjennskap til og interesse for forskning og undervisning

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsleder kode 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellomkr 576 100 og kr 658 300, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV med referanser

Attester, vitnemål mv. vil eventuelt etterspørres i forbindelse med intervju.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen