Stilling:

3 driftsteknikere - eiendomsdrift

Søknadsfrist 29.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

Om stillingen

Eiendomsavdelingen arbeider hele tiden med å bli enda mer profesjonell. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi har; utarbeidet tjenestebeskrivelser som beskriver vårt leveranse- og servicenivå, vi har spesialisert vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice, vi har tatt i bruk FDV-system for innmelding og oppfølging av brukerhenvendelser og internkontroll av eiendommene, og at alle våre driftsledere og –teknikere har en smarttelefon som arbeidsverktøy. Vi arbeider også systematisk med energiledelse.

Som driftstekniker vil du ivareta alle typer drifts- og vedlikeholdsoppgaver på bygningene og serviceoppgaver til brukerne. Du vil i hovedsak arbeide med forebyggende vedlikehold på bygninger og tekniske anlegg, spesielt varme- og ventilasjonsanlegg, og service og vaktmesterfunksjoner.

Stillingene er underlagt områdeleder, mens driftsteknikeren på oppgaver rapporterer til driftsleder. Stillingenes funksjon, oppgaver og områdetilhørighet kan bli endret ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre forebyggende og korrektivt vedlikehold på anlegg innen fagområdet
 • Utføre driftstekniske arbeidsoppgaver
 • Dokumentere internkontroll m.m. i UiOs FDV-system
 • Bistå med brukerserviceoppgaver og utføre forefallende oppgaver ved behov
 • Bistå i eller gjennomføre mindre tverrfaglige prosjekter knyttet til bygningsdrift
 • Gi faglige innspill på tekniske løsninger

Kvalifikasjonskrav

 • Mester- eller fagbrev innen VVS eller elektro er en fordel
 • Søkere med fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer eller med fagbrev som byggdrifter vil bli vurdert.
 • Dokumentert relevant praktisk erfaring vil bli tillagt vekt
 • God IT-kompetanse og erfaring med FDV-system, SD-anlegg eller andre IKT-systemer for eiendomsdrift vil bli tillagt særlig vekt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning

Personlige egenskaper

Vi søker deg som samarbeider godt og bidrar til et hyggelig arbeidsmiljø. Du kan både se og lage gode løsninger. Du er systematisk og ryddig. Det er viktig for oss at du er initiativrik og samvittighetsfull i ditt arbeid. Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene.

Personlig egnethet for stillingen vil bli spesielt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som stillingskode 1136 Driftstekniker i lønnsspenn mellom 403.200 - 442.400 kr avhengig av kompetanse/erfaring

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Vi behandler kun komplette søknader. Med det menes fullstendig utfylt søknad/CV med vedlagte vitnemål og attester.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Pål Fredrik Bugge, mob. 970 71 715

Søk på stillingen