Stilling:

Studiekonsulent (Det humanistiske fakultet)

Søknadsfrist 26.09.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet. Instituttet har bred kompetanse innenfor studiet av religion og kultur og innenfor språkbaserte områdestudier med særlig vekt på Sør-Asia, Øst-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika. Instituttet har flere studieprogrammer, både på bachelor- og masternivå. Av instituttets 110 ansatte er 40 ph.d- og post.doc.stipendiater.

Om stillingen

To stillinger som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408/ seniorkonsulent 1363) er ledige fra 1. januar 2019 ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet. Stillingene inngår i et studieteam på 8, som igjen er del av en større administrasjon på 15 ansatte.

Det kan bli ledig vikariat i administrasjonen, med mulighet for fast tilsetting. Vi ber deg tilkjennegi i søknaden om et midlertidig engasjement også vil kunne være av interesse.

Arbeidsoppgaver

Studiekonsulentene jobber nært med fagmiljø og har i hovedsak følgende oppgaver

 • Planlegging og oppfølging av undervisning og eksamen
 • Administrativ drift av program og emner
 • Oppfølging og veiledning av studenter
 • Evaluering og kvalitetssikring
 • Informasjonsarbeid og vedlikehold av nettsider
 • Generell saksbehandling

Instituttet har en ambisjon om å knytte forskning og undervisning tettere sammen, og den tverrfaglige satsningen Oslo School of Environmental Humanities etablerers på instituttet fra januar 2019. Som ledd i oppfølgingen av denne ambisjonen vil stillingene også kunne omfatte løpende administrative oppgaver knyttet til arrangementer, nettverks-/prosjektutvikling og økonomioppfølging

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Det er en fordel med arbeidserfaring fra studieadministrasjon og/eller erfaring med andre relevante administrative verktøy og systemer

Vi ser etter søkere som

 • er selvstendige, initiativrike og løsningsorienterte
 • har evne til å jobbe målrettet og strukturert
 • lett setter seg inn i regelverk og systemer
 • trives med høyt tempo og varierte oppgaver
 • er serviceinnstilte og liker å jobbe med mennesker
 • har gode samarbeidsevner

Vi søker i utgangspunktet etter en førstekonsulent. Ved eventuell tilsetting i stilling som seniorkonsulent vil det bli stilt større krav til selvstendighet og kompetanse.

Vi tilbyr

 • lønnstrinn 48 - 57 (428 500 – 497 000 kr per år, avhengig av ansiennitet og kompetanse) for stilling som førstekonsulent
 • lønnstrinn 55 - 63 (480 600 – 555 100 kr per år, avhengig av ansiennitet og kompetanse) for stilling som seniorkonsulent
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og muligheter for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Det kan bli ledig vikariat i administrasjonen, med mulighet for fast tilsetting. Vi ber deg tilkjennegi i søknaden om et midlertidig engasjement også vil kunne være av interesse.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen