Stilling:

IT-konsulent ved USIT / UiO (Overingeniør)

Søknadsfrist 30.09.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Vil du være med å drifte eksamensløsning for 48000 studenter?

Gruppe for drift av Windowsklienter (GDW) har ansvar for driftsrammeverk, programvaredistribusjon, enhetlig konfigurasjon og tilrettelegging av tjenester for Windows-klienter. Gruppen har også faglig og administrativt ansvar for sentral portefølje for klientprogramvare. Gruppen leverer det tekniske rammeverket og IT personell i til UiO og OsloMet sine eksamenslokaler i Silurveien 2 på Ullern.

Lokalene i Silurveien er dedikert digital eksamensavvikling for begge Oslos universiteter. Fra høsten 2018 leverer GDW driftsløsning for samtlige 1250 klientmaskiner i lokalene.

I den forbindelse leter vi etter en person som er teknisk kompetent, serviceinnstilt, fleksibel, har evne til å ta selvstendig ansvar for egne oppgaver og som kan koordinere andre IT-medarbeidere under avvikling av digital eksamen. Konfigurering av maskinene gjøres i all hovedsak med PowerShell. Stillingen er en av to med fysisk arbeidsplass i lokalene i Silurveien 2.

I eksamensperioder må arbeid på ettermiddag / skiftarbeid påregnes, da eksamen også utføres på ettermiddag. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel og som hjelper til med å løse seksjonens oppgaver når det trengs.

Det vil være begrenset mulighet for fravær i eksamensperioden fra oktober til desember og fra mai til juni.

Arbeidsoppgaver tillagt stilingen

 • Drift og vedlikehold av ca. 1250 maskiner til bruk ved digital eksamen
 • Klargjøring av maskinparken for de enkelte eksamener
 • Rutinebygging og opplæring av øvrige IT-medarbeidere
 • Dokumentasjon av driftsløsninger og lokale tilpasninger av disse
 • Installasjon av operativsystem og programvare
 • Brukerstøtte og feilsøking på eksamens oppsettene
 • Lokal administrasjon av spredenett, brukerkontoer, nettverksdisker, skrivere og e-postlister

Krav til søkere av stillingen

 • Høyere utdannelse på universitets- og/eller høgskolenivå (minimum tilsvarende bachelor-nivå) fortrinnsvis innen IT. Relevant jobberfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med oppsett, konfigurasjon og feilsøking av Windows Arbeidsplassutstyr i heterogent miljø
 • Erfaring med bruk av PowerShell til driftsoppgaver
 • God kunnskap om operativsystemet Windows
 • Evne til å håndtere stress, fleksibel arbeidssituasjon og høyt arbeidstempo
 • Evne til å tilegne seg kunnskap om ulike IT-systemer på en selvstendig måte
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillingsevne/ evne til å formidle IT-kunnskap til alle typer brukere

Vi tilbyr

Stillingen er fast og vil bli innplassert som overingeniør (stillingskode 1087) med lønnsspenn fra 58 -65 (505 800 – 576 100) avhengig av kompetanse.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen