Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Universitetslektor i teater

Søknadsfrist: 03.05.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig et vikariat som universitetslektor i teater, tilknyttet Institutt for visuelle og sceniske fag, i perioden 1.august 2019 – 30.juni 2020. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk, og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.

Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr ph.d.-spesialisering i kunst i kontekst, mastergrad i kunstfag, 3-årig bachelor i samtidsteater (oppstart 2019) og bachelorgrad i kunst og håndverk, i tillegg til årsstudier, en rekke emner innenfor lærerutdanningene og noen EVU-tilbud. Instituttet anvender et bredt og åpent teaterbegrep (synonymt med scenekunstbegrepet), og studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er primært knyttet til praktisk og teoretisk undervisning og veiledning på ulike emner innen Bachelor i Samtidsteater og Årsstudiet i Teater. Aktuelle tema er f.eks. improvisasjon, skuespillerteknikk, regi, ensemblearbeid, dramaturgi og veiledning av oppgaver/prosjekter. Det kan også blir aktuelt å bruke søkerens kompetanse innen studieprogrammet «Litteratur, film og teater».

Den som tilsettes må kunne ivareta faglig administrasjon og bidra til den daglige driften av studieprogrammene.

Den som tilsettes i stillingen vil bli tilknyttet FoU-plattformen KiK–Kunst i kontekst, og kan søke tilknytning til en av forskningsgruppene «Kunst og barn & unge», «Kunst og konflikt» eller «Kunst og sosiale relasjoner». For nærmere opplysninger se forskningsgruppenes presentasjon på www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som ansettes må ha mastergrad eller tilsvarende innen fagfeltet. Søkere må kunne vise til vitenskapelig FoU-produksjon eller relevant kunstnerisk utviklingsarbeid.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves også at søkeren behersker engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Undervisningserfaring i teater eller drama fra UH-sektoren.
 • Erfaring med regiarbeid, prosjektledelse eller lignende.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner, organisatoriske evner og fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1009 universitetslektor kr 435 500 - 586 500 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv med publikasjonsliste
 • attester og vitnemål
 • dokumentasjon av og redegjørelse for kunst- og kulturprosjekter (inntil 10)
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Aktuelle kandidater til stillingen vil normalt bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Søknadsfrist: 03.05.19.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Merete Elnan, tlf. 38 14 14 81, mobil 926 52 807, e-post [email protected],
 • Dekan Marit Wergeland-Yates, tlf. 38 14 13 66, mobil 996 95 708, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post [email protected].

Søk stillingen