Stilling:

Universitetslektor i nordisk litteraturvitenskap

Søknadsfrist: 03.03.2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en fast 50% stilling som universitetslektor i nordisk litteraturvitenskap, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 40 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i nordiske fag og kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og fagoversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap). Instituttet er også ansvarlig for all norskundervisning i lærerutdanningene ved UiA.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil primært være knyttet til undervisning, veiledning og praktisk tilrettelegging av studietilbud for innkommende utvekslingsstudenter, og kurstilbud i regi av Senter for norskstudier i utlandet, men søker må også være forberedt på å få undervisningsoppgaver innen andre områder av instituttets virksomhet, og da i særdeleshet norsk som andrespråk, og lærerutdanningene. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder på UiA og instituttet. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Den som tilsettes, må kunne ta på seg administrative oppgaver etter de retningslinjene som gjelder.

Nødvendige kvalifikasjoner

Vi søker etter en person med mastergrad innen nordisk litteraturvitenskap. For tilsetting kreves det vitenskapelig nivå i samsvar med etablert nasjonal standard og relevant kompetanse i undervisning og veiledning. Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Undervisningserfaring fra universitet/høgskole, grunnskole og/eller videregående skole
 • Undervisningserfaring i norsk for fremmedspråklige
 • Organisatoriske ferdigheter

Undervisningsspråket vil være både norsk og engelsk. Kandidatene må kunne veilede skriftlig norsk på begge målformer.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for formidling og samfunnskontakt
 • Det er ønskelig at søkerne har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt:

 • Initiativrikhet
 • Samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1009 universitetslektor kr kr 534 100–607 700 bto pr år. bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

03.03.2019Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Ev. liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 3)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 03.03.2019

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Hans-Olav Hodøl, tlf. 38 14 13 65, mobil 900 28 507, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, mobil 951 83 570, e-post [email protected]

Søk stillingen