Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Universitetslektor i markedsføring og CRM

Søknadsfrist: 24.05.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Handelshøyskolen, er det ledig en midlertidig 50 % stilling som universitetslektor i markedsføring og Customer Relationship Management (CRM) tilknyttet Institutt for strategi og ledelse. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Handelshøyskolen er et av seks fakulteter ved UiA, med 90 vitenskapelig ansatte og 21 ansatte i administrasjonen. Handelshøyskolen har ca. 2 000 studenter og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, reiselivsledelse, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og PhD-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner på etter, - og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

Arbeidsoppgaver

Vi er leter etter en svært motivert person som har praktisk erfaring med å undervise emner i markedsføring, Customer Relationship Management (CRM) og reiselivsledelse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • master inne relevant fagområde
 • flytende kunnskap i muntlig og skriftlig norsk/skandinavisk språk, samt engelsk
 • undervisningserfaring innen markedsføring, CRM og reiselivsledelse til studenter med variert bakgrunn

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Ved tilsetting må den som tilsettes beherske norsk/ eller et annet skandinavisk språk.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • internasjonale og regionale nettverk innen reiselivsledelse og markedsføring
 • relevant undervisningskompetanse basert på utdannelse eller praktisk erfaring

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • kreativ
 • vilje til å benytte ulike pedagogiske tilnærmingsformer
 • stor arbeidskapasitet
 • betydelig fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510 kode 1009 universitetslektor kr 435 500 - 586 500 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse, erfaring og spesialisering i forhold til Handelshøyskolen og instituttets behov. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

 • attesterte attester og vitnemål
 • referanser med kontaktinformasjon
 • CV med komplett liste over vitenskapelige publikasjoner, forskningspresentasjoner og forskningsformidling (offentlige forelesninger, avisartikler, radio / TV-intervjuer, etc.)
 • vitenskapelige arbeider (inntil 15)
 • en liste over pågående forskningsprosjekter, inkludert artikler til vurdering
 • en liste over medlemskap i akademiske organisasjoner, verv, roller og styremedlemskap i akademiske redaksjoner
 • en side med oppsummering av (a) forskningsinteresser og «pipeline» og (b) filosofi og tilnærming til undervisning
 • oversikt over de siste underviste emner med studentevaluering

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 24. mai 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver, personal, Anna Færavaag tlf. 38 14 24 14, mobil 974 29 499 e-post [email protected]

Søk på stillingen