Stilling:

Taksidermist

Søknadsfrist 21. januar 2019

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder (UiA)er det ledig en midlertidig to-årig 100 % prosjektstilling som taksidermist. Stillingen er knyttet til Zoologisk avdeling ved Naturmuseum og botanisk hage, og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Naturmuseum og botanisk hage ligger i Gimle gårds tidligere driftsbygning i Kristiansand. Museet har for tiden 13 ansatte. Fra 1. juli 2017 ble museet en del av Universitetet i Agder. Som universitetsmuseum står institusjonen foran nye, krevende og spennende utfordringer knyttet til den faglige utviklingen av museet. Dette krever engasjement og deltagelse fra alle museets ansatte, og det forventes at den som ansettes kan ta del i dette arbeidet.

Naturmuseum og botanisk hage har tre fagavdelinger; zoologi, botanikk og geologi under ledelse av hver sin konservator/førstekonservator. Ved zoologisk avdeling ivaretas materiale for de vitenskapelige magasinsamlingene, hovedsakelig gjennom skinnlegging av fugler og pattedyr, men også ved preparering av kranier og skjeletter/skjelettdeler, innsamling av vevsprøver, utklekte fugleegg og annet biologisk materiale. Museet har en restanse på 1500-1700 frosne objekter (hovedsakelig fugl) som skal skinnlegges, samt en del eldre skinn for beredning. I tillegg tilkommer 50-100 objekter hvert år. En eldre samling monterte preparater krever også vedlikehold og restaurering. Andre oppgaver kan tilkomme ved fremtidige utvidelser og revideringer av samlingsoppgavene.

Arbeidsoppgaver

 • skinnlegging av fugler og pattedyr for museets samlinger, og preparering av fragmenter av objekter
 • preparering av etterlatte fugleegg
 • ivaretagelse av biometriske data, vevsprøver mm fra de innsamlede objektene
 • beredning av større pattedyrskinn
 • preparering av kranier og skjelettmateriale
 • innregistrering i databaser av innkommet og behandlet materiale
 • vedlikehold av eldre preparater og magasinmateriale
 • enklere håndverksarbeid (snekkeroppgaver) i forbindelse med temporære og faste utstillinger
 • eventuelle andre oppgaver knyttet til prosjekter under Zoologisk avdelings fagområde

Kvalifikasjoner – søker må

 • inneha svennebrev i taksidermistfaget
 • kunne dokumentere at han/hun behersker taksidermistoppgaver, deriblant montering av preparater, på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte
 • beherske grunnleggende bruk av datamaskin/PC

Kvalifikasjoner – søker bør

 • ha førerkort klasse B.

Arbeidsspråket ved UiA er norsk, og den som ansettes må beherske norsk/annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Det er videre en fordel å beherske engelsk.

Vi ønsker en person som er selvstendig, strukturert og systematisk, serviceinnstilt, fleksibel, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner. Du er i god fysisk form. Du har god estetisk sans og er glad i museumsarbeid.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • trivelige lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • hyggelige kollegaer og et inspirerende arbeidsmiljø

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.301, kode 1085 avdelingsingeniør, kr. 428 500-472 300 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 21. januar 2019

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen