Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Prosjektleder innen digitalisering

Søknadsfrist: 27.09.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som prosjektleder for digitalisering. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Økonomiavdelingen, og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Målet med stillingen er å koordinere, og drive frem, digitaliseringen av universitetets økonomifunksjon og personal- og organisasjonsfunksjon, gjennom prosjektledelse, prosessutvikling og tverrfaglig teamarbeid. Begge fagfunksjoner har høye mål om økt digitalisering, og skal i nær fremtid også innføre nye systemer i samarbeid med resten av universitets- og høgskolesektoren.

Stillingen rapporterer til økonomidirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • støtte økonomidirektør og personal- og organisasjonsdirektør i rollen som utvikler av tjenestene
 • være et bindeledd mellom fagfunksjonene og universitetets eget Tjenesteutviklingsteam
 • arrangere arbeidsmøter med involverte i fagfunksjonene
 • støtte ved opplæring og markedsføring av nye løsninger
 • kartlegge og utvikle prosesser i samråd med Tjenesteutviklingsteamet og andre fagfunksjoner
 • motivere ansatte til digitalisering
 • kontaktperson mot eksterne fagmiljøer og prosjekter
 • andre oppgaver kan bli tillagt stillingen av nærmeste leder

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor økonomi og/eller personalområdet, helst på mastergradsnivå. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk samt engelsk, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ser etter følgende kompetanseområder

 • Prosjekt- og prosessledelse, gevinstkartlegging og -realisering samt tjenesteforvaltning
 • Digitalisering og modernisering av økonomi/personaltjenester
 • Analysekompetanse
 • Forstå kost-nytte av digitalisering
 • Kommunikasjon med fagbrukere og utviklere
 • Kjennskap til ERP-systemer som for eksempel Agresso og SAP

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Nøyaktighet og serviceinnstilt
 • Evne til å sette seg inn i problemstillinger utenfor eget fagfelt og en god helhetsforståelse
 • Evne å forstå brukerbehov

Personlig egenskaper og egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen er lagt under Økonomiavdelingen, men skal også gjennomføre prosjekter med Personal- og organisasjonsavdelingen, i tillegg til stor kontakt med Tjenesteutviklingsteamet på IT-avdelingen. Det er derfor viktig at søker er selvgående og evner å skape kontaktnett både innen organisasjonen og sektoren.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
 • en stilling i et fremtidsrettet fagfelt
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.510, kode 1113 prosjektleder, kr. 442 300-563 700 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen"

Søknadsfrist: 27.09.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen