Stilling:

Personvernombud

Søknadsfrist: 01.03.19

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som personvernombud fra 01.08.19. Stillingen er organisatorisk plassert i Personal- og organisasjonsavdelingen (PO) og PO-direktøren har personalansvar.

Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

Stillingen som personvernombud er en nøytral og uavhengig stilling. Ombudet rapporterer til behandlingsansvarlig som er universitetsdirektøren.

Ombudets funksjon skal dekke hele UiA sin virksomhet. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

Personvernombudet skal sikre at UiA ivaretar ansattes og studenters personvern og at UiA etterlever de pliktene som til enhver tid følger av gjeldende personvernlovgivning.

Arbeidsoppgaver

Stillingen som personvernombud ved UiA vil være en fleksibel stilling, hvor hoveddelen av stillingen vil være direkte knyttet til virksomhetens behandling av personopplysninger. Den som ansettes vil også kunne dekke andre oppgaver ved UiA.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • øke virksomhetens kompetanse på personvern, herunder opplæring og kursing av ansatte
 • rådgivning tilknyttet utførelsen av behandling av personopplysninger
 • kontrollere overholdelse av personvernlovgivningen, herunder også ansvar for gjennomføring av holdningsskapende arbeid og nødvendig informasjon
 • kontaktpunkt hos Datatilsynet som er tilsynsmyndighet
 • bistå med personvernkonsekvensutredninger (DPIA)
 • nært samarbeid med informasjonssikkerhetsleder og forskningsadministrativ avdeling med tanke på informasjonssikkerhet og personvern i forskning

Nødvendige kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap eller i annet relevant fagområdet
 • særlig kjennskap til personvernlovgivningen, personvern og informasjonssikkerhet
 • god skriftlig og muntlige kommunikasjonsevne
 • arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og den som ansettes må beherske norsk/annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • spesialisering innen personvern eller rettsinformatikk
 • erfaring fra personvern fra statlig virksomhet
 • god IT-forståelse
 • erfaring fra foredrags- og opplæringsvirksomhet
 • erfaring med offentlig saksbehandling

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ
 • høy personlig integritet.
 • gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90,500 kode 1434 rådgiver, kr. 456 900 – 505 800 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes”. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 01.03.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Personal og organisasjonsdirektør Bernt Jørgen Stray, tlf. 38 14 22 68, mobil 920 24 003, e-post [email protected]

Søk stillingen