Stilling:

Seniorrådgiver i internasjonalisering og akkreditering

Søknadsfrist 15. august 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder, Handelshøyskolen er det ledig fast 100 % stilling som seniorrådgiver. Arbeidssted er Kristiansand. Tiltredelse etter avtale.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er i stadig vekst og tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Fakultet har ca. 90 vitenskapelige tilsatte, i overkant av 2000 studenter og 20 tilsatte i fakultetsadministrasjonen. Ved siden av ekspansjonen gjennomfører Handelshøyskolen en strategisk satsning knyttet til internasjonalt samarbeid, økt forskningsproduksjon, kvalitet i undervisningstilbudet, samt en ytterligere styrking av kontakten med næringslivet. Arbeidet med å innhente en internasjonal akkreditering for Handelshøyskolen i The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) inngår som en sentral del av dette. For å støtte opp om denne satsningen rekrutterer Handelshøyskolen nå en seniorrådgiver.

Arbeidsoppgaver:

Seniorrådgiveren vil arbeide tett opp mot dekan, fakultetsdirektør og ledergruppen forøvrig. Den som tilsettes vil ta aktivt del i den strategiske utviklingen av Handelshøyskolen ved UiA. Arbeid knyttet til dokumentasjon og rapportering må også påberegnes.

Kvalifikasjoner:

Den som ansettes må ha:

 • utdanning på masternivå, gjerne innenfor økonomiske eller samfunnsvitenskapelige fagområder. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet
 • gode norsk og engelskkunnskaper, samt god formuleringsevne, både skriftlig og muntlig

Det er ønskelig at kandidaten har:

 • erfaring med strategiutforming og implementering av strategier
 • internasjonalt nettverk og/ eller internasjonal erfaring
 • erfaring fra arbeid i, eller samarbeid med, næringslivet
 • kjennskap til internasjonale utdanningstrender
 • kjennskap til prosesser for kontinuerlig forbedring
 • prosjektledererfaring
 • erfaring knyttet til høyere utdanning eller forskning i Norge
 • doktorgrad

Videre vil følgende personlige egenskaper vektlegges ved rangering av søkerne:

 • gode samarbeidsevner i nasjonale og internasjonale kontekster
 • evne til personlig initiativ
 • evne til struktur og selvstendighet i arbeidet
 • god arbeidskapasitet
 • høy grad av fleksibilitet
 • motivasjon for stillingen og dens arbeidsoppgaver

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364 seniorrådgiver kr. 524.200 – 607.700 pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 15. august 2018.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Fakultetsdirektør André Tofteland, tlf. 38 14 16 34, mobil 948 59 050, e-post [email protected], eller
 • Dekan Kristin Wallevik, tlf. 38 14 22 38, mobil 480 10 526, e-post [email protected]

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Web: www.uia.no

Søk stillingen