Stilling:

Rådgiver / Seniorrådgiver (Studieavdelingen)

Søknadsfrist 19. oktober 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/ seniorrådgiver i Studieavdelingen. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Studieavdelingen har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innenfor utdanningsområdet og samarbeider tett med rektoratet, fakultetene og andre enheter ved UiA. Den som blir tilsatt vil inngå i et team som arbeider med våre ulike studieadministrative systemer.

Arbeidsoppgaver

 • forvaltning av studieadministrative systemer. Felles Studentsystem (FS) har de autoritative dataene for student og studier. Mange systemer og applikasjoner er integrert mot FS. Eksempler på dette kan være digitalt eksamenssystem, timeplansystem, læringsplattformen med flere
 • brukerstøtte ovenfor universitetets ansatte
 • drive kompetanseheving
 • utvikle gode arbeidsprosesser
 • internkontroll, datakvalitet, rapportering
 • bidra i arbeidet med anskaffelse og implementering av nye systemer

Kvalifikasjoner - søkere må ha

 • relevant høyere utdanning på masternivå. Dokumentert og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • god systemforståelse og digital kompetanse

Kvalifikasjoner - søkere bør ha

 • gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper
 • erfaring fra forvaltning og brukerstøtte av administrative system
 • erfaring fra forbedring av arbeidsprosesser og dokumentasjon
 • erfaring fra anskaffelse og implementering av systemer
 • erfaring med prosjektarbeid, helst prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • du liker å jobbe i team og har gode samarbeidsevner
 • du kommuniserer godt med både brukere og systemutviklere, og formidler budskapet på en enkel måte
 • du er positiv, strukturert og serviceorientert
 • du er nysgjerrig og søker ny kompetanse og deler denne med andre

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 442 400-524 200 brutto pr. år eller kode 1364 seniorrådgiver, kr. 480 600-576 100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 19.10.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Assisterende studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen, tlf. 38 14 12 65 / 916 15 187, e-post [email protected] eller
 • Fagansvarlig for studieadministrative systemer Ingvild Mulen, tlf. 958 93 639, e-post [email protected]

I henhold til offentlighetsloven§ 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen