Stilling:

Førstekonsuent / Rådgiver (utvikler) - IT-avdelingen

Søknadsfrist 30. oktober 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/utvikler med tiltredelse snarest. Stillingen er knyttet til Kundesenter og Tjenesteutviklingsteamet ved IT-avdelingen, og hovedarbeidssted er Campus Grimstad.

IT-avdelingen teller i dag 50 personer og har ansvar for IT infrastruktur, sikkerhet, medietjenester, Innkjøp og logistikk, IT-tjenester og brukerstøtte. IT-avdelingen har ansvar for all bestilling av IKT-utstyr, programvare og lisenser til hele universitetet.

Tjenesteutviklingsteamet (TuT) er, med fokus på digitalisering og automatisering, hovedansvarlig for å utvikle, forbedre, forenkle, standardisere administrative tjenester med tilhørende arbeidsprosesser.

TuT har ansvar for forvaltning av Enterprise Service Management systemet(ESM) til UiA som for tiden er ServiceNow. ServiceNow brukes nå av nærmere 300 saksbehandlere, og er blitt et sentralt verktøy i digitalisering og leveranse av tjenester ved administrasjonen. I tillegg har TuT ansvar for prosjektkontoret som yter tjenester til hele fellesadministrasjonen.

Hovedfokus for stillingen er utvikling, vedlikehold og administrering av ESM løsningen, samt digitalisering av tjenester ved hjelp av oppretting og programmering av automatiserte arbeidsflyt og integrasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • administrering og utvikling i ServiceNow, som er dagens Service Management system på UiA
 • patching og versjonsoppgradering av, samt utvikle integrasjonen og grensesnitt mot, ESM systemet
 • etablere og forbedre gode rutiner og driftsdokumentasjon
 • støtte, support og opplæring til saksbehandlere i systemet
 • planlegge, teste og gjennomføre endringer, samt utvikle serviceportal i ESM systemet
 • bidra til høy grad av digitalisering/automatisering/standardisering
 • oppbygging av tjenestekatalog, kunnskapsbase og CMDB i systemet

Kvalifikasjoner - søker må ha

 • relevant høyre utdanning på masternivå eller tilsvarende, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • kompetanse og kunnskap i følgende programmeringsspråk:
 1. JavaScript
 2. HTML
 • minimum 3-års erfaring med utvikling og administrering av ITSM eller ESM systemer
 • praktisk erfaring fra prosessmodellering og prosessforbedringsarbeid

Kvalifikasjoner - søker bør ha

 • praktisk erfaring fra digitaliseringsarbeid, og gjerne fra UH-sektoren
 • erfaring med ITIL rammeverket, og gjerne sertifisering
 • erfaring med Prince 2, Agile og LEAN
 • erfaring med oppbygging av CMDB, Tjenestekatalog og Service portal
 • erfaring med brukertesting – User experience testing

Vi ønsker en person som har

 • teknologi og forretningsforståelse
 • analytisk og evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god gjennomføring- og realiseringsevne samt kunne jobbe selvstendig
 • kreative evner, analytisk, systematisk og løsningsorientert
 • svært god systemforståelse (kunne oppdage gevinstmuligheter også på tvers av systemer)

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og den som ansettes må beherske norsk/annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig. God muntlig kunnskap på engelsk er også en forutsetning.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • muligheten til å utvikle digitale arbeidsprosesser hos en av regionens mest spennende arbeidsplasser

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 443 900-517 700 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 30.10.18

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

 • IT-direktør Tord Tjeldnes, telefon 38 14 17 94 / 416 81 410, e-post: [email protected] eller
 • Senioringeniør Sijamek Nuri, telefon 38 14 20 88 / 918 73 603, e-post [email protected]

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen