Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i norskdidaktikk

Søknadsfrist 20. november 2018

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/ første­lektor/universitetslektor i norskdidaktikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for nordisk og mediefag fra 01.01.19.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 40 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i nordiske fag og kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og fagoversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap). Instituttet er også ansvarlig for all norskundervisning i lærerutdanningene ved UiA og er involvert i flere EVU-prosjekt.

Vi søker en person med mastergrad/hovedfag innen norsk/nordisk språk- eller litteraturvitenskap, og med kompetanse innenfor didaktiske emner knyttet til lesing og skriving. Søkeren må ha god kjennskap til eller arbeidserfaring fra skole eller barnehage.

Stillingen vil i noen grad være fokusert mot EVU-virksomhet, noe som vil innebære noe reisevirksomhet, hovedsakelig i Agder-fylkene. Stillingen vil også inneholde undervisningsoppgaver innenfor ulike norskfaglige emner innenfor lærerutdanningene, men den som tilsettes må i tillegg kunne påregne undervisningsoppgaver innenfor andre studier som instituttet har ansvar for. Forskningstid vil bli tildelt etter de prinsippene som gjelder på UiA og instituttet. Den som tilsettes, må også kunne ta på seg administrative oppgaver etter de retningslinjene som gjelder.

Det blir krevd dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik grunnkompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt ta UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner, initiativrikhet og evne til å arbeide systematisk, selvstendig og målrettet. Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju, og prøveforelesning eller annen prøving av pedagogiske kvalifikasjoner. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Undervisningsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk. Den som tilsettes, må også beherske engelsk på en tilfredsstillende måte. Kandidatene må kunne veilede skriftlig norsk på begge målformer. Det er ønskelig at søkerne har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet til kandidaten skal offentliggjøres. Søkeren vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198 (fra kr 597.400 til kr 682.200), eller universitetslektor kode 1009 (fra kr 505.800 til kr 607.700). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden skal sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen". Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

  • CV m/publikasjonsliste
  • Attesterte kopier av vitnemål og attester
  • Inntil 10 vitenskapelige arbeider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søknadsfrist: 20.11.18

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen