Stilling:

Stipendiat i IKT

Søknadsfrist 1. august 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i informasjons- og kommunikasjonsteknologi for en periode på tre år Stillingen er lokalisert i Grimstad, Norge. Startdatoen er så snart som mulig eller etter avtale med fakultetet.

Institutt for IKT har tre store og aktive forskergrupper innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, inkludert 8 professorer, 20 førsteamanuenser, førstelektorer og universitetslektorer og ca 20 doktorgradsstipendiater på ph.d.-programmet i IKT. Institutt for IKT driver en rekke forskningsprosjekter, spesielt med fokus på trådløs kommunikasjon, IKT og krisehåndtering, kunstig intelligens, e-læring og e-helse. Instituttet leder en rekke store forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd, EUs forskningsprogrammer FP7 og H2020, samt nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter med næringslivet.

Om WISENET Lab

Stillingen vil være en del av Intelligent Signal Processing & Wireless Networks (WISENET) Lab. Lab-aktivitetene spenner over prosjekter knyttet til Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og Institutt for ingeniørfag. Forskerne i WISENET Lab har kompetanse på rekke områder, som smart elektronisk systemdesign, sensorer og signalbehandling, data analyse, In-Network prosessering og distribuert intelligens, trådløs kommunikasjon, cyber-fysiske systemer og integrerte systemer. WISENET har ledet en rekke store forskningsprosjekter, finansiert av Norges forskningsråd, EUs forskningsprogrammer FP7 og H2020, samt samarbeidsprosjekter med nasjonalt og internasjonalt næringsliv. WISENET Lab er i rask ekspansjon og har for tiden syv doktorgradsstudenter og tre postdoktorer som arbeider på flere banebrytende forskningsprosjekter, som FRIPRO TOPPFORSK, SFI, PETROMAKS, IKTPLUSS, INDNOR og infrastrukturprosjekter. WISENET Lab har som mål å oppnå internasjonal forskningsstatus.

Aktuelle forskningsemner for ph.d-prosjektet

Stipendiaten skal arbeide innen smart elektroniske systemer som inkluderer avansert design og implementering av kommunikasjons- og sensornettverkssystemer (både programvare og maskinvare) med mulig innebygd kunstig intelligens med maskininnlæringsfunksjoner, samt evaluering for reproduserbar forskning som dekker applikasjonsscenarier relatert til både distribuerte nettverkssensorsystemer for industrielle miljøer og fremtidige avanserte trådløse kommunikasjonssystemer (f.eks. enheter som bruker mmWave-teknologi, forskjellige plattformer for cyber-fysiske systemer, ny generasjon energieffektive IoT-enheter med avanserte energiinnsamlingsfunksjoner). Ulike applikasjoner vil bli vurdert, for eksempel: a) sporing og kontroll av forurensningsspredning i vannfordelingsnett, b) trådløse sensornettverk for smart aquaponics, c) avanserte maskinlæringsmetoder som kjører over FPGA-baserte eller GPU-baserte enheter, d) IoT-enheter for autonome systemer og / eller O & G-plattformer som tilfredsstiller ulike regulatoriske begrensninger, e) ADAS-systemer basert på mmWave radarer.

Kvalifiserte søkere må ha solid faglig bakgrunn med en master grad innen elektroteknikk, elektronikk, kommunikasjonsteknologi, IKT eller tilsvarende.

Det kreves god kunnskap om alle eller de fleste av følgende emner:

 • Analog, digital og blandet signal krets design for Embedded Systems.
 • Kretskort ved hjelp av FPGA (LabView, Verilog eller VHDL).
 • Trådløse sensornettverk, automatisering og kontroll i industrielle miljøer
 • Grensesnitt med sensorer, aktuatorer og signalbehandlingsblokker.
 • Analog og digital signalbehandling.
 • Kommunikasjonsgrensesnitt: SPI, I2C, UART, PCI-X, Ethernet og USB.
 • Erfaring med USRPs, trådløse IoT-enheter og Testbed-oppsett.
 • Statisk, dynamisk og ikke-lineær systemmodellering.
 • Matematisk analyse og lineær algebra
 • Simulering og kontroll av systemer som bruker Simulink.
 • gode programmering ferdigheter hovedsakelig i Java, Matlab, Python og C / C ++ og mm Wave teknologi.

Videre vil det bli ansett som en fordel å ha kunnskap og erfaring i:

 • PCB-design
 • SPICE simuleringer
 • 3D-utskrift
 • Erfaring med målinger
 • Erfaring med design av IoT Noder
 • Publikasjoner relatert til design og implementering av IoT noder
 • Opplev GPS-moduler
 • Lokalisering og navigasjonsteknikker
 • RF målinger
 • Simulering av nettverksprotokoller og implementering i virkelige nettverksscenarier
 • Maskinlæringsteknikker

Kandidatene må ha:

 • Vitenskapelig ambisjoner
 • Motivasjon og sterk interesse for banebrytende forskning
 • God analytisk og problemløsende ferdigheter
 • Kapasitet for målrettet arbeid og konsentrasjonsevne.
 • God evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Kommunikasjon og teamarbeid ferdigheter, oppfinnsomhet og en proaktiv holdning

Erfaring fra lignende forskningsprosjekter vil også telle positivt, samt publiseringserfaring med vitenskapelige artikler på internasjonale konferanser innen relevante emner.

Til gjengjeld tilbyr vi muligheten til å bidra i utviklingen av en forskningsorganisasjon, med god veiledning. Den som ansettes vil samarbeide med toppforskere på feltet og ha gode muligheter for personlig utvikling i et innovativt arbeidsmiljø.

Opptakskrav

Søknader fra søkere som allerede har en ph.d vil ikke bli vurdert.

Personlig egnethet, gode samarbeidsevner, en innovativ og proaktiv tilnærming vil bli lagt vekt i evalueringen, samt relevant praktisk erfaring. Stipendiaten forventes å bidra til et aktivt forskningsmiljø. Stillingen stiller store krav til evne til selvstendig målrettet arbeid, evne til å fokusere og til å arbeide nøyaktig.

Ph.d.-stipendiaten må bli tatt opp på ph.d-programmet i teknologi, med IKT som spesialisering, innen tre måneder etter avtale.

Som hovedregel gjelder følgende:

 • Gjennomsnittskarakteren for kurs som inngår i bachelorgraden (eller tilsvarende) skal være C (eller tilsvarende) eller høyere
 • Gjennomsnittskarakteren for emner som inngår i mastergraden (eller tilsvarende) skal være B (eller tilsvarende) eller høyere; Masteroppgaven skal være B (eller tilsvarende) eller høyere.

Informasjon om forventninger til doktorgradsstipendiater ved WISENET.

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-4.

Godt kvalifiserte søkere vil bli invitert til intervjuer. Med søkerens tillatelse vil UiA også foreta en referansesjekk.

Avlønning

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 449 400 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for stillinger ved Universitetet i Agder. Ansettelse foretas av ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

SøknadSend inn søknaden din og CV online. Klikk på lenken "Søk stillingen". Følgende dokumentasjon skal sendes som vedlegg til den elektroniske søknaden:

 • Begrunnelse (maksimum 5 sider) av kandidatens bakgrunn for kravene til stillingen (se beskrivelse ovenfor)
 • Sertifikater og karakterer fra utdanning, inkludert både bachelor og master nivåer
 • Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved en offisiell beskrivelse av karaktersystemet som brukes ved utstedelsesinstitusjonen
 • Søkere som må dokumentere sin engelskferdighet, må sende sine TOEFL- eller IELTS-testresultater (disse kan sendes etter sluttdatoen) eller deres CEFR-sertifikat
 • Publikasjonsliste eller lenker til søkerens vitenskapelige publikasjoner (hvis noen)
 • En beskrivelse av dine forskningsinteresser, din motivasjon og bakgrunn for doktorgradsposisjonen. Vennligst angi det emnet / emner du foretrekker.

Originaldokument av vitnemål og karakterutskrifter må legges fram sammen med kopiene ved ankomst til UiA. Aktuelle kandidater vil, normalt i forbindelse med intervju til stillingen, bli bedt om å sørge for at det utstedende universitet i forseglet konvolutt sender dokumenter direkte til UiA eller gir tilgang til verifisering av ektheten av elektroniske dokumenter via en sikker webside fra det utstedende universitet (kontaktperson ved UiA vi bli oppgitt senere til aktuelle kandidater).

Søkere har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Dokumentasjon av utdanning skal være både på originalspråket og engelsk, norsk, svensk eller dansk (hvis ikke originalspråket er en av disse) og oversettelsen skal helst være utført av det utstedende universitetet. Ytterligere dokumentasjon skal være på engelsk, norsk, svensk eller dansk.

Frist: 01.08.18

For ytterligere informasjon kontakt førsteamanuensis Linga Reddy Cenkeramaddi, tlf. +47 37 23 34 36, e-post [email protected] eller instituttleder Folke Haugland, tlf. +47 37 23 32 20, e-post [email protected].

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Web: www.uia.no

Søk stillingen