Stilling:

Forskningsleder ved Allmennmedisinsk forskningsenhet

Søknadsfrist 26. august 2018

Uni Research AS

Uni Research AS er et forskningsselskap med vel 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på i underkant av 400 millioner kroner, og er inndelt i 6 fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdirektør. I tillegg har Uni Research et datterselskap, Uni Research Polytec AS. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn. Uni Research er fra 1. januar 2018 en del av forskningskonsernet NORCE. NORCE består av forskningsinstituttene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Uni Research Helse er en avdeling i Uni Research AS. Avdelingen driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet. Avdelingen har prosjekter og forskningsgrupper over et bredt område innen psykologi, odontologi og medisin. Flere opplysninger om avdelingen finnes på www.uni.no/helse.

Uni Research Helse har ledig stilling som leder for Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE). AFE utvikler ny kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter, og enheten bidrar til å oppfylle avdelingens felles visjon om «bedre helse livet gjennom». Faglig er AFE også knyttet tett opp mot Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Fagmiljøet teller om lag 15 personer med ca. 6 årsverk. Les om enhetens virksomhet her:

http://uni.no/nb/uni-helse/allmennmedisinsk-forskningsenhet/

Stillingen er tillagt den overordnede faglige ledelsen av enhetens forskning og formidling. I stillingen inngår det også økonomi- og personalansvar.

Forskningsenhetens sentrale oppgaver er å:

  • Initiere og gjennomføre forskning av høy kvalitet med relevans for allmennleger og deres grenseflate mot resten av helsetjenesten
  • Rekruttere allmennleger til forskning
  • Utvikle infrastruktur for forskning i primærhelsetjenesten (PraksisNett)
  • Styrke nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Forskningsleder ved AFE inngår i ledergruppen i Uni Research Helse, og har slik en viktig rolle i strategisk utvikling av avdelingen. Forskningsleder forventes å bidra til utvikling av tverrfaglig samarbeid både internt i Uni Research og eksternt, og ivareta godt samarbeid med relevante miljø ved Universitetet i Bergen. Forskningsleder rapporterer til avdelingens forskningsdirektør.

Forskningsleder ved AFE må være utdannet lege. Formelle kvalifikasjoner i form av dr.med. eller ph.d-grad er en forutsetning, og professorkompetanse ønskelig. Spesialistgodkjenning i allmennmedisin vil bli vektlagt sammen med klinisk erfaring fra allmennpraksis. Vi søker en person som behersker norsk muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode lederegenskaper vil vektlegges sterkt. Klinisk bistilling vil kunne diskuteres. Det er mulig å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet.

Stillingsprosent kan diskuteres, men det er ønskelig med minimum 50%. Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen er ledig fra 1.1.2019. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med forskningsdirektør Ingvild Eide Graff tlf 92652814, [email protected] eller avtroppende forskningsleder Sabine Ruths tlf 90194863, [email protected]

Send elektronisk søknad ved å velge «Søk stillingen» på denne siden.

Søknaden skal vedlegges bekreftede vitnemål og attester.

Web: www.uni.no

Søk stillingen