Stilling:

Prosjektleder i kapasitetsløftsprosjetet "Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nord

Søknadsfrist 15. oktober 2018

Ved UiT i Narvik, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), er det ledig 100% prosjektstilling som prosjektleder i 3 år. Stillingen er tilknyttet Institutt for Bygg-, energi- og materialteknologi (IBEM).

UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 3500 ansatte og 16000 studenter. IVT-fakultetet driver utdanning, forskning og formidling innen ingeniørvitenskap og teknologi. Gjennom forskning og utdanning vil vi være en drivkraft i utviklingen av framtidas næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har hovedsete i Narvik, men tilbyr også utdanninger i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana. Fakultetet har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutter og tre administrative seksjoner.

Les mer om oss på UiT.no.

Stillingens tilhørighet

Stillingen er lagt til Institutt for bygg-, energi- og materialteknologi (IBEM). Mer informasjon finner du på vår hjemmeside.

Kjernevirksomheten ved instituttet er utdanning, forskning og formidling innenfor byggrelaterte ingeniørfag. Instituttets overordnede målsetning er å bidra til bærekraftig utvikling av landsdelen og nordområdene. Vi leverer ingeniørfaglig kompetanse til bygg- og anleggsnæringen på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi har også en sterk kobling til næringslivet i landsdelen. Instituttet er lokalisert i Narvik, men tilbyr desentralisert ingeniørutdanning både i Alta og Mo i Rana, samt nettbaserte utdanninger. Instituttet har 450 studenter.

Om prosjektet

Kapasitetsløftet "Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene (BA-senter)" skal resultere i utvikling av prosesser som sikrer at «BA-senter nord» har kort vei mellom utdanning, FoU og innovasjon som skjer ved FoU institusjonene og i næringslivet. Dette skal oppnås gjennom tett integrasjon av kompetansesenterets aktiviteter, hvor alle partnere og næringslivet bidrar til kompetanseløftet. Den overordnede prosjektidéen er å øke BA-næringens kunnskap om verdiskapingspotensialene gjennom økt FoU, i et tett samarbeid med universitetet og instituttsektoren. Dette skal samtidig gi økt kunnskap om enkeltbedriftenes behov for kompetanse og støtte til FoU, slik at en løpende utvikling av utdanningsmuligheter og FoU-prosjekter kan skje på næringslivets premisser.

Prosjektet har varighet 3 år, med opsjon på ytterligere 3 år avhengig av resultatene fra Forskningsrådets midtveisevaluering.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ansvar for daglig ledelse og administrasjon av FoU-prosjektet Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene (BA-senter).
 • Ansvarlig for prosjektets fremdrift
 • Økonomi- og budsjettoppfølging
 • Informasjon- og markedsføring om prosjektet og BA-senteret
 • Organisere og sørge for gjennomføring av planlagte kurs, seminarer og konferanser.
 • Sammen med prosjektets partnere, bidra til utførelse og rapportering av prosjektets aktiviteter, resultater og økonomiske status til finansiørene.
 • Innkalle til møter og rapportere til prosjektets styringsgruppe.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en person som har:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis masternivå gjerne innenfor ingeniør- og/eller økonomifag
 • Kan arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Har gode samarbeidsevner, er kontaktskapende og utadvendt.
 • Har erfaring fra prosjektledelse og prosjektstyring av FoU-prosjekter
 • Har god oversikt og liker å ha mange aktiviteter pågående til enhver tid
 • Er resultatorientert og har erfaring med økonomistyring av prosjekter
 • Har godt kjennskap, nettverk og erfaring fra bygg- og anleggsbransjen
 • Har gode skriftlige egenskaper ift rapportering

Søkeren bør være fortrolig med relevante dataverktøy og må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

IBEM har et nært samarbeid med bygg- og anleggsbransjen. Samarbeidet skal videreutvikles og vedlikeholdes slik at instituttet kan bidra til å tilfredsstille byggenæringens behov. Det forutsettes at den som tilsettes bidrar til dette arbeidet.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ kode 1113, Prosjektleder. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Søknaden

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Bjørn Reidar Sørensen, tlf 97013801 email: [email protected].

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, erfaring og faglig arbeid)
 • Vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

UiT Norges arktiske universitet i Narvik

Søk på stillingen