Stilling:

Studiekonsulent / rådgiver søkes til vikariat i 100% stilling (Institutt for helse- og omsorgsfag)

Søknadsfrist 16. november 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ønsker du å jobbe med studierelaterte oppgaver i en av Tromsøs største organisasjoner? Er du serviceinnstilt, systematisk, har stor arbeidskapasitet og et ønske om å bidra?

Kjenner du deg igjen? Da kan dette være jobben for deg! Vi søker deg som ønsker å jobbe innen studieadministrasjon ved Institutt for helse- og omsorgsfag.

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig et vikariat i 100 % stilling fordi en av våre ansatte skal ut i svangerskapspermisjon. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.01.2019 og til 31.08.2019.

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) har nærmere 250 medarbeidere og 1670 studenter. Vi er spredt fra Kirkenes i nord til Narvik i sør. Hovedcampus er i Tromsø, utover det har vi ansatte og studenter Hammerfest, Narvik, Kirkenes, Harstad og fra nyttår 2019 også i Alta.. Vi har flere helsefaglige utdanninger på grunn- og videreutdanningsnivå samt master- og ph.d-studier i helsefag. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings- og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. UiTs verdier troverdighet, akademisk frihet, nærhet og åpenhet, kreativitet, engasjement og respekt skal prege alt arbeid ved IHO. Som studieadministrativ medarbeider er man i høy grad med på å påvirke dette og kan bidra til at instituttet når sine mål. Instituttadministrasjonen arbeider med studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, økonomi- og personaladministrasjon, og vi er nærmere 20 medarbeidere.

Arbeidssted for stillingen er i Tromsø. Reiser til andre studiesteder ved instituttet må påregnes.

Arbeidsoppgaver tillagt stillingene

 • betjene studenthenvendelser
 • registrering av timeplaner og rombooking
 • sensoroppnevning og godkjenningssaker
 • saksbehandling av søknader og studiesaker, samt saksframlegg til råd og utvalg
 • oppfølging av studiekvalitetsarbeid og undervisningsevalueringer
 • arbeid med studieplaner/fagplaner i tett samarbeid med vitenskapelige ansatte
 • attestasjon av fakturaer/reiseregninger for studenter/ansatte
 • ansvar for å inne ha kunnskap om UiTs reglement, retningslinjer, rutiner og instrukser knyttet til studieadministrativt arbeid.
 • andre administrative oppgaver innenfor instituttets generelle aktivitet

De ansatte i instituttadministrasjonen må påregne å arbeide med studieadministrative oppgaver på tvers av campus og utdanninger. Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes i takt med videreutvikling av instituttet og avklaring av arbeidsdeling mellom fakultetsnivået, og overordnet nivå på UiT. Kontorsjef er nærmeste overordnede for denne stillingen.

Vi kan tilby

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden

Krav for ansettelse

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innen relevante fagområder
 • Erfaring fra saksbehandling/administrasjon.
 • Svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God IT-forståelse

Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis som saksbehandler kombinert med kurs, etter- og videreutdanning. Søkere med mastergrad vil bli foretrukket.

Fordel for ansettelse

 • Jus i fagkretsen
 • Kjennskap til FS (felles studentsystem), Fronter, og ePhorte (elektronisk saksbehandling) eller lignende system
 • Kjennskap til universitetssektoren
 • Kunnskaper i engelsk språk

Personlige egenskaper vi søker:

 • Gode samarbeidsevner, ser viktigheten av god kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • Løsningsorientert fokus
 • Strukturert og tydelig
 • Ta tak i oppgaver uoppfordret og ta ansvar innenfor studieadministrativt fagområde
 • «Service minded» med god gjennomføringsevne, samt kapasitet til å håndtere flere parallelle arbeidsoppgaver
 • Evner å avdekke potensiale for forbedringer og gjennomføre dem
 • Positiv, engasjert og ser viktigheten av å bidra til godt arbeidsmiljø
 • Kan formidle i store eller små forsamlinger

Motivasjon, interesse og personlig egnethet for stillingen vil vektlegges. IHO ønsker fortrinnsvis en jurist i stillingen.

Lønn etter statens regulativ kode 1408 som førstekonsulent. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan stillingskode 1434 rådgiver vurderes.

Er du fremdeles interessert, og vil vite mer? Ta kontakt med kontorsjef Vibeke Guddingsmo, mobil 900 19265 eller epost [email protected] om det er noe mer du lurer på vedrørende stillingen.

Søknad sendes elektronisk på Jobbnorge. Legg ved vitnemål og attester som er relevant for stillingen.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører eller lignende.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid og lignende kan rettes til kontaktpersonen.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25,2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen