Stilling:

Studieadministrativ koordinator (rådgiver) - Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist 20. august 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning.

Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer. Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Det er ledig fast 100 % stilling som studieadministrativ koordinator ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin (IKM). Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil koordinere det studieadministrative arbeidet ved instituttet og utgjøre en viktig støttefunksjon for instituttleder og kontorsjef.

Arbeidsoppgaver vil være etablering og oppfølging av studieadministrative rutiner, registrering og oppfølging av ansattes undervisningsarbeid, bidra til godt samarbeid med UNN i undervisning av legestudenter, bistå i utrednings- og planarbeid innenfor utdanning, kvalitetssikring av studieoppgaver som ligger til instituttet, samt bistå i arbeidet med etablering av bachelorstudium i paramedisin og masterstudium i klinisk ernæring. I tillegg vil stillingen kunne tillegges studieadministrativt saksbehandlingsarbeid.

Kandidaten vil arbeide opp mot faglige ansatte på IKM og med kliniske fagmiljøer på Universitetssykehuset Nord-Norge samt samarbeide med studieadministrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet og to andre institutter som inngår i organiseringen av profesjonsstudiet i medisin.

Kvalifikasjoner

  • Det kreves relevant utdanning på masternivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis og i kombinasjon med etter- og videreutdanning
  • Ønskelig med kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
  • Fordel med god administrativ IT-kompetanse og erfaring med studieadministrative verktøy som FS, Canvas, TP og Nettskjema.
  • Gode kommunikasjonsevner

Vi ønsker en person som

  • er selvstendig, effektiv, strukturert og resultatorientert
  • har gode relasjons- og kommunikasjonsevner
  • har høy motivasjon og interesse for jobben
  • viser forståelse for servicerollen og støttefunksjonen administrasjonen har for kjernevirksomheten
  • er positiv og samarbeidsvillig
  • evner å holde oversikten over store mengder informasjon og samtidig ivareta detaljene

LønnLønn etter statens regulativ 1434 rådgiver. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan stillingskode 1364 seniorrådgiver vurderes. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Ved spørsmål eller andre henvendelse, kontakt kontorsjef Arvid Inge Paulsen, tlf. 905 81 732.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid og lignende kan rettes til kontaktpersonene.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25,2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen