Stilling:

Rådgiver forskningsadministrasjon - rektors stab

Søknadsfrist 19. august

I rektors stab er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver innenfor forskningsadministrasjon. Stillingen skal bidra til å følge opp NTNUs forskningsstrategi, med vektlegging på utvikling av talenter og fremragende forskningsmiljøer, kvalitetsheving i hele virksomheten og forskning i og på tvers av disipliner. Medarbeideren blir del av et team som ledes av prorektor for forskning. Den som tilsettes får muligheter til å bidra til å realisere NTNUs høye ambisjoner på forskningsområdet. Arbeidssted er i Trondheim. Noe reisevirksomhet må påregnes.


Vi kan tilby:

Kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Rektors stab skal bidra til et sterkere og tydeligere strategisk fokus ved NTNU. Staben har medarbeidere fra områdene forskning, nyskaping, utdanning, økonomi og eiendom og organisasjon. Arbeidsoppgaver i rektors stab er overordnet strategiutvikling, koordinerende oppgaver horisontalt og vertikalt foruten å være rådgivere til daglig disposisjon for rektoratet.

· en spennende rådgiverstilling med utviklingsmuligheter i et universitetsmiljø

· et faglig kompetent og engasjert arbeidsmiljø

· en stilling med kontakt med nasjonale og internasjonale aktører


Sentrale arbeidsoppgaver:

· bidra til å styrke NTNUs forskningskvalitet gjennom deltakelse i nasjonalt og internasjonal forskningssamarbeid

· arbeide med et spekter av strategiske og operative forskningsadministrative oppgaver

· utvikle kompetanse til å bidra inn i og drive fram interne strategi- og utviklingsprosesser


Kvalifikasjonskrav:

· høyere utdanning på masternivå

· erfaring fra universitetsadministrativt arbeid nasjonalt og gjerne også internasjonalt, helst innen forskningsadministrasjon

· gode formulerings- og kommunikasjonsferdigheter både på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig


Ønskede kvalifikasjoner:

· god kjennskap til UH-sektoren, til Norges forskningsråds programmer og virkemidler

· noe kjennskap til sentrale forskningspolitiske aktører og til nasjonal, europeisk og internasjonal forskningspolitikk


Personlige egenskaper:

· evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig, samt til å tåle høyt arbeidstempo

· solid gjennomføringsevne og høy samarbeidskompetanse

· analytiske evner, og interesse for strategisk arbeid

Personlig egnethet vektlegges.

Stillingen gir utviklingsmuligheter for den riktige medarbeider med mindre erfaring, men som kan vise til betydelig potensial.

Nærmere opplysninger fås hos prorektor Bjarne Foss tlf 73598014/ eller epost [email protected], eller hos koordinator/seniorrådgiver Ragnhild Lofthus mobil 48135593 eller e-post [email protected]

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 517 700 – 623 900,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som tilsettes må påregne at det etter tilsetting kan skje endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 52/18.

Søknadsfristen er 19.08.2018.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.