Stilling:

Forskningsrådgiver

Søknadsfrist 26. august

Ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) er det ledig en fast 100 % stilling som forskningsrådgiver. Det er ønskelig med snarlig oppstart.

ISB omfatter fagområdene anestesiologi, radiologi, radiografi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjertekar fysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi og biomedisinsk teknikk. Instituttet er også ansvarlig for Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS), Medisinsk Simulatorsenter og MR-senteret. Instituttet har ca. 260 stillinger og ca. 250 studenter. Administrasjonen består av 15 personer og arbeidsted er Hjerte-lunge-senteret ved St. Olavs Hospital Trondheim. Vedkommende som blir ansatt rapporterer til kontorsjef. Mer informasjon om instituttet finner du på http://www.ntnu.no/isb

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

For å styrke instituttets strategiske satsninger og sikre god kvalitet i forskningen, styrkes staben med en forskningsrådgiver. Stillingen inngår i instituttets administrative team, og vil være en viktig bidragsyter til vitenskapelige ansatte som jobber med forskningsprosjekter og i tillegg bidra med instituttets virksomhetsstyring ved å jobbe tett og gi støtte til ledelsen ved ISB. Målet er å skape forskningsaktivitet av høy kvalitet og internasjonalt samarbeid og dermed øke instituttets prosjektportefølje og anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. Stillingen skal bidra til å skape arenaer for forskning og samarbeid, også i det integrerte universitetssykehus og sørge for kvalitetssikring av forskningen slik at gjeldende lover og regler følges.

Stillingens viktigste arbeidsområder vil være:

Forskningsstøtte/søknadsstøtte

· Følge utlysninger av midler, og identifisere søkere til aktuelle utlysninger

· Bidra med kunnskap om forskningsfinansiering og søknadsskriving

· Arbeide for strategisk og faglig forankring av prosjektsøknader

· Bistå vitenskapelige ansatte med søknadshjelp, konsortiemøter, samarbeid andre universitet, industri, helseforetak, innovasjonshjelp

· Karriereplanlegging for yngre forskere

Kvalitetskontroll

· Internrevisjon/kvalitetskontroll og kvalitetsforbedringsarbeid av forskningsprosjekter ihht. lover og regelverk (samarbeid nestleder forskning), et fokusområde for oppfølging er EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR)

· Bistå med risikovurdering av forskningsprosjekt i alle faser: planlegging, oppstart, underveis og ved avslutning

Lederstøtte

· Det må også påregnes noe tid til lederstøtte. F.eks. utredningsoppgaver, koordineringsoppgaver, høringsuttalelser og generell saksbehandling

Vi søker en person med følgende bakgrunn og kompetanse:

Det er et krav at du har:

· Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Phd kan bli foretrukket

· Relevant arbeidserfaring fra egen forskning og/eller erfaring som forskningsstøtte

· Svært gode språkkunnskaper - norsk/engelsk muntlig og skriftlig

Det er ønskelig at du har:

· Erfaring fra andre forskningsorganisasjoner

· Utdanning eller dokumentert erfaring innen kvalitets-/internkontroll

· Erfaring med utredningsoppgaver og generell saksbehandling

· Gode IT-ferdigheter

I tillegg ønsker vi oss en kollega som:

· Har teft for å se hva som må bli gjort og med god evne til problemløsning

· Er åpen for å ta på seg ulike oppgaver i en mangfoldig organisasjon

· Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner både skriftlig og muntlig

· Har evne til selvstendig arbeid og samarbeid, er en god tilrettelegger

· Er kvalitetsbevisst, positiv, tar initiativ og har lett for å skape kontakt med folk.

Motivasjon, interesse og personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

Stillingen tilbyr utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et allsidig og godt arbeidsmiljø som er preget av aktive, engasjerte og dyktige medarbeidere. NTNU er i kontinuerlig utvikling for å bli et ledende universitet innen forskning og utdanning. Stillingen gir mulighet til å jobbe med forskere som er i første rekke nasjonalt og internasjonalt.

Stilling som rådgiver (kode 1434) lønnes med minimum årslønn 404 000. Normal avlønning er 482 500 - 537 700. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige ansatte. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre prosjektoppgaver i løpet av ansettelsesperioden kan være aktuelt.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. For denne stillingen oppfordrer vi særlig menn til å søke.

Søknadsfrist: 19.08.2018

Søknad skrives og sendes elektronisk inn via denne siden innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester kan kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Kontorsjef Marita Olaussen, tlf.: 900 79 145, e-post: [email protected]

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Sissel Sollien, tlf.: 48 05 11 91, e-post: [email protected]

Søk på stillingen her