Stilling:

Nettredaktør - fast stilling

Søknadsfrist: 02.09.2018

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 206 ansatte fra 29 nasjoner, hvorav ca. 65 prosent er forskere.

Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

Er du glad i å arbeide med tekst, foto og video på nett og sosiale medier? Norges geologiske undersøkelse søker nettredaktør. Stillingen er plassert i Laget for kommunikasjon.

Dine oppgaver:

  • Ansvar for produksjon, redigering og publisering av innhold på NGUs viktigste kommunikasjonskanal ngu.no, og på intranettet [email protected]
  • Videreutvikling av nettstedene, arbeid med stoff til sosiale medier, forskning.no, mareano.no og grunnvann.no. NGUs publiseringsløsninger er Drupal og Episerver.
  • Bredt samarbeid med forskere og andre medarbeidere om innholdsproduksjon.

Våre ønsker:

  • Du er selvstendig, nøyaktig, resultatorientert og samarbeidsvillig.
  • Du har solid skriftlig formidlingsevne på norsk og god digital kompetanse.
  • Du har kunnskap om søkeoptimalisering (SEO), og hva som gir effekt innen organisk synlighet og trafikk.
  • Du har universitets- eller høyskoleutdanning i kommunikasjon og/eller journalistikk, og erfaring fra nettstedarbeid i media og/eller andre virksomheter.

NGU er en virksomhet med viktige samfunnsoppdrag og har «Geologi for samfunnet» som sin visjon. Laget for kommunikasjon er underlagt Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, og teller ti medarbeidere. Laget skal styrke NGUs evne til å formidle behovet for geologisk kunnskap som grunnlag for verdiskaping og god arealplanlegging. Laget bygger opp under NGUs kjernevirksomhet ved hjelp av ngu.no og andre nettsteder, sosiale medier, bibliotektjenester, grafiske tjenester, arrangementer og konferanser, formidling og brukerkontakt, mediekontakt, markedsføring og bidrag til ulike publikasjoner.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med stor fleksibilitet, mulighet for trening i arbeidstiden og spennende faglige utfordringer. NGU ser mangfold som en styrke for oppgaveløsing og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NGU er en IA-bedrift, og vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Stillingen som nettredaktør/kommunikasjonsrådgiver blir lønnet i samsvar med utdanning og erfaring etter Statens hovedtariffavtale, i stillingskode 1434 Rådgiver, med minimum årslønn kr 408 700 per år. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 408 700 per år til kr 544 000, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekke 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Mer informasjon om stillingen kan du få hos:

Søknad med CV og vitnemål, samt navn og kontaktinformasjon på to referansepersoner, sendes innen 2. september 2018 ved å trykke ”Søk på stilling” oppe til høyre.

Søkerlistene er offentlige. I følge Offentlighetsloven § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.

Ref. nr.: 09-18

Søk på stilling