Stilling:

Innovasjonsleder ved FME HydroCen

Søknadsfrist 24. oktober

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for energi og prosessteknikk

Vi forsker på og underviser i hele energikjeden, fra ressurser til sluttbruk. Vi ser på hvordan energi skaffes til veie og brukes av mennesker og maskiner på en bærekraftig måte med hensyn til helse, klimaendringer og ressursgrunnlag.? Institutt for energi- og prosessteknikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video om NTNU https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

Vi har ledig stilling som innovasjonsleder ved FME HydroCen.

Fakultet for Ingeniørvitenskap v/Institutt for energi og prosessteknikk er vertskap for FME HydroCen og NTNUs strategiske satsningsområde innen energi (TSO Energi). FME-sentrene og de tverrgående strategiske satsningsområdene skal fremme NTNUs innovasjonsvirksomhet og bidra til omstilling.

Innovasjonslederen vil ha hovedfokus på FME HydroCen, med samarbeid mot det strategiske satsningsområdet Energi i NTNU.

FME HydroCen er et tverrfaglig forskningssenter innen vannkraft, som inkluderer teknologi, marked og tjenester og miljødesign. HydroCen har tre store forskningspartnere: NTNU, Sintef Energi og NINA. I tillegg består senteret av over femti partnere fra industri, forvaltning og forskning i Norge og internasjonalt. Senteret har et totalbudsjett på ~400 millioner kroner i perioden 2017-2024. Mer info her: www.hydrocen.no og https://hydrocen.blog

Vannkraft har vært den viktigste driveren for vekst og velferd på fastlands-Norge. Vannkraften er en effektiv, fornybar og svært fleksibel energikilde. I fremtiden er økt fleksibilitet, inkludert lagringskapasitet, en svært viktige forutsetning for å realisere økt fornybar energiproduksjon. I Norge skal mer enn 1600 kraftstasjoner, 4000 kilometer med vanntunneler og 2500 damkonstruksjoner tilpasses nye markeder, endret energibruk og integrering av nye teknologier. Globalt står vannkraft for mer enn ¾ av all fornybar elektrisk energiproduksjon. Vannkraftsektoren står overfor store muligheter, og det er store forventninger til innovasjon.

Innovasjonslederen har derfor et solid og etterspurt mandat for sitt arbeid, med sterk forankring hos ledelse, prosjekteiere og partnere i HydroCen.

Innovasjonslederen rapporterer til senterdirektøren i HydroCen og samarbeider til daglig tett med alle prosjektlederne og forskerne. En viktig del av arbeidet er også kontakt med våre partnere og interessenter i industrien, forvaltningen og virkemiddelapparatet.

Arbeidsoppgaver

Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid.

Du vil ha en innovasjonsfaglig stilling, der sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

· Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner

· Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger

· Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere

· Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene

· Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet

· Delta på relevante strategiske arenaer, herunder å lede innovasjonsforumet i HydroCen

Du vil være en døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og vil jobbe med ledende miljøer ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere. Det opprettes et eget kompetanseprogram i NTNU for innovasjonsledelse og du vil bli en del av dette.

Du får mulighet til å utvikle og påvirke din arbeidshverdag og vil være en viktig premissgiver for å realisere strategiene og oppnå målene for HydroCen og TSO Energi.

Noe reising må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

· Dokumentert erfaring med forsknings- og/eller innovasjonsarbeid

· God kjennskap til virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon

· God kjennskap til norsk sektor innen relevante områder

· Fullført utdanning minst på masternivå innen relevant område, eller tilsvarende dokumentert realkompetanse. Doktorgradskompetanse kan være en fordel.

· Erfaring fra innovasjonsprosesser, herunder også IPR og patentering

· God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

· Forstår betydningen av forskningsdrevet innovasjon

· Har gode strategiske ferdigheter og mestrer å strukturere komplekse problemstillinger

· Har gode kommunikasjonsegenskaper og bidrar til å bygge innovasjonskultur

· Er tillitsskapende og samhandler godt med personer med ulik fagbakgrunn og tilhørighet

· Evner både å jobbe selvstendig og ta ansvar for din egen rolle og arbeidsoppgaver

· Evner å se muligheter og sikre muligheter

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

· spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø

· åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger

· gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

· ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

Stillingen som?innovasjonsleder er en faglig stilling og plasseres i kode 1108 eller 1109 (forsker). Stillingen lønnes normalt fra brutto kr?500 000 - 800 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra?lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Stillingen er fast med finansiering for tre år fra NTNUs strategiske program for kunnskapsbasert innovasjon.

Ansettelsen?skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Jobbe ved NTNU

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Senterdirektør Hege Brende, e-post: [email protected], tlf. 907 47 989.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.
Søknaden merkes med referansenummer: IV-243/18.